Gå till innehållet

En av Sveriges mest hotade arter tillbaka på fastlandet efter 50 år

För första gången på 50 år finns den större ekbocken, en av Sveriges mest hotade arter, återigen på fastlandet. Detta tack vare ett projekt som Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län driver.

Större ekbock är Sveriges största långhorning och kroppen kan bli upp till 5 cm lång, utan att räkna med de långa antennerna. Den trivs bäst på grovbarkiga, minst 200 år gamla och solexponerade ekar – en livsmiljö som minskar kraftigt i Sverige. Larverna utvecklas i ungefär fem år under barken och skapar genom sitt gnagande i de gamla ekarna livsmiljöer för en stor mängd andra arter. De vuxna större ekbockarna gnager sig ut någon gång mellan slutet av maj och början av juli, beroende på vädret.

LÄS ÄVEN: • Lyckad uppfödning av akut hotad ekbock

Efter sex års förberedelser gjordes nyligen den första utsättningen någonsin av större ekbock på fastlandet i Sverige. Tio hanar och 20 honor som fötts upp på Nordens Ark släpptes ut i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Ett område som har gott om gamla ekar som borde kunna fungera för arten. Det är första gången på 50 år som ekbocken är tillbaka på fastlandet.

– Det kommer att ta fyra, fem år innan vi vet om det tar sig, men jag är optimistisk, säger Jimmy Helgesson, ansvarig djurskötare på Nordens Ark, till Östra Småland.

I vilt tillstånd finns arten enbart kvar i små antal i naturreservatet Halltorps hage på Öland, men nu är förhoppningarna att den nationellt utrotningshotade större ekbocken ska etablera sig även på fastlandet. Arten är inte bara akut hotad i Sverige, den är också med på den europeiska rödlistan.

Källor: Nordens Ark och Östra Småland

Mer att läsa