Gå till innehållet

En av fem under 40 äter vegetarisk kost

I en ny undersökning från Livsmedelsföretagen som tar upp olika sorters dieter framkommer att allt fler blir vegetarianer och att 20 procent av alla under 39 år är eller försöker vara vegetarianer.

Köttproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida. Om det är en större medvetenhet och hänsyn till detta som är anledningen till att allt fler väljer att bli vegetarianer framgår inte av Livsmedelsföretagens undersökning, men det senaste året har andelen vegetarianer i Sverige ökat från 7 till 10 procent.

I statistiken från undersökningen kan man förutom att var femte person under 39 år uppger att de är eller försöker vara vegetarian också utläsa att ungefär dubbelt så många kvinnor som män är vegetarianer och att det är mer än dubbelt så vanligt i storstäder som på landsbygden.

Förutom att vegetarisk mat släpper ut mindre koldioxid är det också en effektivare användning av jordbruksmarker. Enligt Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl används 70 procent av den svenska åkermarken, globalt 50 procent, till foder åt djur.

Källa: Livsmedelsföretagen

Mer att läsa