Gå till innehållet

En av fem kommuner skyddar mindre än 1 procent av naturen

Det råder stora skillnader i hur stor andel av naturen som skyddas i landets kommuner. Salem i Södermanland är bäst i klassen sett till andel. Där är 59 procent av kommunens 5400 hektar skyddade. I var femte av Sveriges kommuner är dock mindre än 1 procent skyddad, enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sett till ytan är det kommuner i norr som skyddar störst områden. I Sorsele är exempelvis nästan 392 000 hektar skyddade (53 procent) och i Jokkmokk är över 850 000 hektar skyddade (48 procent). På topp tio-listan finns sex mindre kommuner i Stockholms län och fyra större kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län.

Tio-i-topp, andel skyddad landareal per kommun 2015 (källa: SCB)

Kommun

Skyddad landareal, hektar Kommunens totala landareal, hektar Andel skyddad landareal, %
Salem
3 175 5 411 59
Sorsele
391 770 736 704 53
Vaxholm
2 933 5 784 51
Jokkmokk
850 915 1 760 076 48
Tyresö
2 999 6 923 43
Gällivare
628 663 1 569 078 40
Huddinge
4 937 13 103 38
Sollentuna
1 709 5 262 32
Järfälla
1 534 5 379 29
Älvdalen
195 015 687 191 28

Sammanlagt är 13 procent av Sveriges landyta skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, biotopskyddsområde eller Natura 2000-område. De största arealerna står naturreservat och nationalparker i fjällområden för. Det största naturreservatet är Vindelfjällen i Västerbottens län med sina drygt 550 000 hektar, större än sjön Vänern.

I statistiken från SCB presenteras även annan fakta. Som till exempel att befolkningen i Sverige i genomsnitt har tre kilometer till sitt närmsta skyddade område. Eventuellt något förvånande är att boende i tätort i genomsnitt har 1,4 kilometer kortare avstånd till skyddad natur än de som bor utanför tätorterna, men det skiljer sig mycket från stad till stad. Malmöbor har i snitt dubbelt så långt till skyddad natur som stockholmare. 

Det är också i Stockholms län som det bildats störst skyddade områden under 2015, men SCB slår fast att det “finns ett fortsatt stort skyddsbehov i Stockholms län, i syfte att bevara viktig natur för biologisk mångfald och friluftsliv”. I hela landet bildades det i fjol 31 000 hektar nya skyddade områden.

I Sveriges tätorter är i snitt 6 procent av grönområdena skyddade, men även här varierar det mycket mellan olika städer. I Stockholm är nästan 20 procent skyddat. I Malmö och Västerås saknas helt skydd för stadens grönområden.

Källa: SCB

Mer att läsa