Gå till innehållet

En av Europas sista gammelskogar måste skyddas

Karatj-Råvvåive. Foto: Andreas Garpebring

Hela gammelskogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun måste skyddas. Det anser miljörörelsen, renskötare, turismföretagare och närboende. I november 2018 blev norra delen av skogslandskapet Karatj-Råvvåive skyddat som naturreservat. Men den andra halvan, som har lika höga naturvärden, är fortfarande oskyddad. Markägaren Jokkmokks Allmänning planerar en så kallad ekopark där istället, men i en ekopark är kalhyggen och annan exploatering tillåten.

I över tio år har miljörörelsen kämpat för att skydda hela Karatj-Råvvåive, ett område på cirka 13 000 hektar. Det är en av de få stora väglösa naturskogsområden som finns kvar i Europa med unika värden för djur och växter, för människor att njuta av och leva i, för renskötseln och för kulturhistorien och för skogens egen skull, enligt ett pressmeddelande från Skydda Skogen. Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen säger:

– Ett så här pass stort sammanhängande oskyddat gammelskogsområde är unikt, och vi måste se till att det får ett ordentligt skydd. Det vore förödande om området styckades upp, det finns inte utrymme för några tveksamma lösningar som ekoparker.

I Karatj-Råvvåive. Foto: Klas Ancker

Cirka 1500 fynd av 85 olika rödlistade arter finns inrapporterade till Artdatabanken från Karatj-Råvvåive. Exempelvis tretåig hackspett, lappmes, skalbaggen reliktbock, ringlav, liten aspgelélav samt den starkt hotade urskogsporingen. Världsnaturfonden har tidigare utsett Karatj-Råvvåive till en skyddsvärd naturpärla.

LÄS ÄVEN: • 100 kvadratkilometer skog skyddad i Sverige – ”smått historiskt”

En film har nyligen gjorts om området, Storskogen Karatj-Råvvåive. Den visar områdets höga värden för biologisk mångfald, renskötsel och friluftsliv. Skydda Skogen menar att de ekoparksplaner som nyligen presenterats inte är tillräckliga för att bevara dessa värden, och kräver att skogen skyddas som naturreservat. Lars-Ture Lindholm, boende vid Karatjsjön och skogsräddare säger i filmen att hela Europa är ett kalhygge. Vi våldför oss på skogen och har fått för oss att vi får göra så. Men vem för skogens talan? Han säger om Karatj-Råvvåive:

– Den här lilla fläcken skog är det som finns kvar som har biologisk mångfald, resten är borta. Här finns fortfarande hela ekosystem men överallt annars finns dom inte kvar. Det här är de sista spillrorna av Europas urskog, orörd och som har fått formas sedan istiden. Den har aldrig avverkats och aldrig planterats och det är vår absoluta skyldighet att skydda den! Det handlar inte om mig – det handlar om skogen.

Karatj-Råvvåive. Foto: Klas Ancker

Renskötaren Lars-Henrik Gunnare från Tourpon sameby säger i filmen att området är så speciellt eftersom det är så varierat renbete, dels höstbete, sen vinterbete men framförallt att det är en enorm hänglavsskog som är väldigt värdefull. Det är bistra förhållanden för renskötseln med klimatförändringarna med ena dagen plusgrader och den andra dagen minus 30 vilket förstör renbetet. Då är hänglaven i träden räddningen.

– Hänglavarna är som ett reservfoder ifall betet skulle låsa sig under vintern. Det finns inte många hänglavsskogar kvar så därför är den här väldigt viktig.

Matti Holmgren, tursimföretagare med hundspann säger att om man ska hitta ett liknande område i Europa som är i närheten av Karatj-Råvvåive-området tillsammans med Pärlälvsområdet och Lapponiaområdet så måste man åka flera hundra mil in i Ryssland.

– Det här området är unikt och i framtiden kan det generera många arbetstillfällen om man tar hand om det på ett bra sätt.

I Karatj-Råvvåive. Foto: Andreas Garpebring

Enligt Skydda Skogen är det skogsbolagens lobbyarbete och brist på pengar i den statliga naturvårdsbudgeten som har lett till att det har startats en process för att göra ekopark av södra Karatj-Råvvåive. Att göra en ekopark av ett område är ett frivilligt åtagande från markägaren, det är också tidsbegränsat. Vissa delar brukas, medan andra avsätts för naturvård. Till skillnad från ett naturreservat så förvaltas ekoparkerna helt av skogsbolagen själva. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns. En namninsamling har nu startats för att skydda hela Karatj-Råvvåive.

Källor: Pressmeddelande Skydda Skogen

Filmen:

Mer att läsa