Gå till innehållet

Elva nya naturreservat bildade

Bredbrämad bastardsvärmare. Foto: Niclas Ahlberg

I veckan utannonserade länsstyrelsen i Gävleborg att det bildats elva nya naturreservat i länet under 2019 och att ännu ett utvidgats. Sammanlagt finns det nu 4 400 hektar mer skyddad natur i länet.

Bland de elva nya skyddade områdena finns skogar av orörd karaktär, odlingslandskap, våtmarker, naturliga vattendrag, sjöar, sumpskogar och rikkärr.

Ett av områdena, Grinduga, har skötts årligen med slåtter och bete för att hållas öppet. Här finns flera skyddsvärda arter, så som backsmörblomma, bredbrämad bastardsvärmare (se bild här ovan), månlåsbräken och violettkantad guldvinge.

I Sågtjärnsskogen, sydväst om Bollnäs, finns de höga naturvärdena knutna till den gamla, brandpräglade barrskogen. Här finns arter som kolflarnlav, kattfotslav, gammelgransskål, dropptaggsvamp och spillkråka och i Sågtjärnsbäcken finns den hotade arten flodpärlmussla.

Flera områden är också av stort intresse för friluftslivet.

– Nu fortsätter arbetet med att bilda fler naturreservat i Gävleborgs län med syfte att bevara värdefulla natur- och kulturvärden samt att nå det nationella målet för skydd av skog. Vi samverkar med både stora och små skogsägare som äger skyddsvärda naturområden, säger Joel Isensköld, chef på enheten för naturvård vid Länsstyrelsen Gävleborg.

De elva nya reservaten:
Grinduga (22 hektar), Gävle
Skruvtjärnsknippen (36 hektar), Ljusdal
Tväringsskogen (44 hektar), Ljusdal
Åcka (72 hektar), Hudiksvall
Björkehorn (43 hektar), Gävle
Måndagsskogarna (1863 hektar), Ljusdal
Flotthöljeskogen (59 hektar), Hudiksvall
Lundbosjön (1112 hektar) Gävle och Ockelbo
Sågtjärnsskogen (53 hektar), Bollnäs
Marsjön-Bondsundet (225 hektar), Gävle
Håmansmaren (17 hektar), Gävle
samt Stensjön (utvidgning med 814 hektar), Hudiksvall

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa