Gå till innehållet

Elledningar – på gott och ont för gamar

Kapgamar i södra Afrika drar nytta av elledningar enligt en ny studie. Med hjälp av gps-sändare kunde forskarna upptäcka att den hotade arten gärna följer elledningarna över stora områden och använder stolparna för att rasta. Elledningarna har lett till att kapgamarna brett ut sig till ett större område än tidigare.

By NJR ZA (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kapgam. Foto: NJR ZA via Wikimedia Commons

Samtidigt är elledningar ett hot mot kapgamen, precis som de är för rovfåglar i Sverige och alla andra länder. De krockar med ledningarna eftersom de är så upptagna med att studera marken att de inte ser vad som finns i luften framför dem.

Forskarna kunde med hjälp av data från gps-sändarna komma fram till att kapgamarna förflyttar sig över långt större områden än vad de tidigare trott. En enda gam kunde röra sig över en yta som motsvarar hela Storbritannien och när de förflyttar sig gör de gärna det längs med elledningarna där de kan slå sig ner och vila eller spendera natten.

– Som en faktor för dödsolyckor är elledningar inte bra, men kapgamarna kan potentiellt gynnas av dem genom att utöka deras räckvidd västerut. Sammantaget är dock inte elledningarna bra för gamarna, säger Louis Phipps från Nottingham Trent University, som lett studien.

Forskningen visade också att gamarna spenderar mycket tid utanför naturreservaten och därmed gör dem mer känsliga mot förgiftade kadaver och höga halter av diklofenak i boskap, vilket också drabbat gamarna i Indien och Nepal hårt.

Källa: BBC

Mer att läsa