Gå till innehållet

Eldsjälar prisas för sin kamp för skogen

Ekskog. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen i Kalmar län har delat ut sitt årliga naturvårdspris. 2018 går det till eldsjälarna Jan Brenander och Christer Ek för deras kamp att rädda skogar och påtala allvarliga brister i skogsbruket.

Jan Brenander och Christer Ek är verksamma inom Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb och kämpar där för att bevara den biologiska mångfalden genom att försöka skydda gamla skogar som inte borde avverkas. De har bland annat vädjat till Sveaskog om att inte skapa fler kalhyggen i områden med höga naturvärden, uppmärksammat “fiaskoartad miljöhänsyn” när fina fågelmarker avverkas, anmält FSC-certifierade skogsbruk som bryter mot reglerna och dokumenterat hur ett populärt friluftsområde förstörts av skogsbruk.

Det är för denna kamp de nu prisas av Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Motiveringen lyder:

– För deras arbete med att energiskt påtala när skogens naturvärden hotas av skogsbruket, bland annat genom att granska avverkningsanmälningar och besök i fält. Man har sedan fört fram viktiga synpunkter och förslag i kommunikation med berörda myndigheter och i lokalpressen.

Jan Brenander och Christer Ek jobbar även med att uppmärksamma allmänheten om skogsfrågor. Just nu har Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb en utställning i Oskarshamns kulturhus om deras arbete, hur avverkningar i häckningstider drabbar över en miljon fåglar per år och om hur 800-åriga ekar kan avverkas i skogsbruket.

Källor: Barometern och Skogsgruppen Oskarshamn

Mer att läsa