Gå till innehållet

Ekologiska äppelodlingar har 38% fler arter och kan ge bättre skörd

Äppelträd. Foto: Calauer (Calauer) – Eget arbete, CC BY 2.5, Länk

Äpplen är en av de viktigaste fruktgrödorna i tempererade områden, men odlingarnas lönsamhet beror på en lång rad faktorer. Nu visar en ny studie från bland annat Stockholms universitet att äppelodlingar gynnas av att öka antalet blommande växter runt äppelodlingarna. Dessutom visade den att de mest produktiva odlingarna sköttes utan kemiska bekämpningsmedel.

Studien, som publicerats i tidskriften Journal of Applied Ecology, har studerat 85 äppelodlingar i Sverige, Tyskland och Spanien. En av de deltagande forskarna, Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, säger i ett pressmeddelande att det är ett problem att få odlingar innehåller blommande växter i en större utsträckning.

LÄS ÄVEN: • Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar

Över lag visade studien, som väntat enligt forskarna, att odlingar som använder kemiska bekämpning över lag har bättre skördar – obesprutade, ekologiska odlingar fick i snitt 48 procent mindre skörd. Detta på grund av att äpplena i de obesprutade odlingarna hade större problem med angrepp från insekter, men det fanns tecken på att ekologiska odlingar med rätt kunskap kan vara väldigt produktiva.

LÄS ÄVEN: • Ny stor studie: Ekologisk odling allt viktigare i en varmare värld

– Det som överraskade var dock att den ekologiska odling med högst produktion hade en avsevärt högre produktion än genomsnittet för odlingar med kemiska bekämpningsmedel, vilket visar att det går att utveckla mer miljöanpassade odlingar och samtidigt få hög skörd, säger Peter Hambäck.

Dessutom hittades 38 procent fler arter i de ekologiska odlingarna jämfört med i de besprutade odlingarna.

Det är dock inte självklart att hög biologisk mångfald leder till hög produktion av grödor. För olika sädesslag brukar till exempel en högre produktion leda till minskad biologisk mångfald. Detta eftersom den höga produktion ofta nås genom att odla på stora fält och genom intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel. Men så verkar inte fallet vara för äppelodlingar:

– Våra studier visar att ekologiska odlingar har en högre biologisk mångfald med mer pollinerande insekter och mer rovinsekter, men det verkar inte finnas någon motsättning mellan hög produktion av äpplen och hög biologisk mångfald, säger Peter Hambäck.

Källor: Stockholms universitet och “Management trade-offs on ecosystem services in apple orchards across Europe: direct and indirect effects of organic production

Mer att läsa