Gå till innehållet

Eko-odlare fick biologisk mångfald-pris

Per Modig. Foto: Katrin Modig

I slutet av 2019 delades den biologiska mångfaldens pris ut. Den här gången gick det till Per Modig för att han satsat på ekologisk odling och att gynna vild biologisk mångfald.

Priset instiftades 2009 av Naturskyddsför­eningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge med syftet att sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald, men också för att “uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biolo­gisk mångfald i Skåne”. Per Modig tog emot priset på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019.

– Per Modigs ekologiska gård är en oas både för odlad och vild biologisk mångfald, sa Linda Birkedal, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne, enligt ett pressmeddelande.

På Per Modigs marker odlas bland annat raps, quinoa, svarta bönor och vreta gulärt. På några fält kombineras flera grödor för att öka skörden. Dessutom ges utrymme till refuger för vilda arter för att gynna pollinatörer, rovinsekter och rapphöns, som hjälper till att kontrollera kryp som annars äter av skörden. Han jobbar också med att sprida sina kun­skaper till andra lantbrukare, både i Sverige och i andra länder.

För Per Modig är det av stor vikt att ägna sig åt ekologisk odling.
– Ja, det är viktigt för mig. Främst handlar det om att minska riskerna med kemisk bekämpning, risker för i tur och ordning den som utför bekämpningen, för den omgivande miljön och för de som ska äta produkterna, säger han. 

Dessutom gynnas den biologiska mångfalden dels genom fler olika grödor och genom fler ogräs som ger en större mångfald och bättre förutsättningar för insekter och andra djur i landskapet.

Vilka är fördelarna för er som odlare?
– För mig och min bror som driver lantbruket tillsammans är en av de stora fördelarna att slippa spruta. Det innebär risker och en stor stressfaktor att göra misstag så det är väldigt skönt att slippa. För egen del hade jag inte drivit lantbruk om det inte hade gått att vara ekologisk. Sen har det i ett antal år varit väldigt tacksamt att vara ekolantbrukare eftersom efterfrågan har varit god och man har inte behövt stå med mössan i näven och be att få sälja sina produkter, säger Per Modig.

Just nu upplever de dock en förändring, en avmattning i efterfrågan av ekologiska varor, och det tycker Per Modig är oroande.
– På grund av vikande efterfrågan är det många som funderar på att ställa tillbaka till konventionellt eftersom det är för dåligt betalt för ekoprodukter. Det merpris som tas ut i butik ser vi för lite av i producentledet.

Mer att läsa