Gå till innehållet

Efter Sveriges nej – Finland säger ja till EU:s naturvänliga förslag

Myr i Sverige. Foto: Toggan, CC BY-SA 3.0

I veckan röstade en svensk riksdagsmajoritet bestående av S, C, M, KD och SD igenom ett nej till EU:s förslag om att restaurera natur. Finlands regering har däremot meddelat att de kommer ge förslaget sitt stöd.

EU vill införa ett rättsligt bindande mål för återställande av olika ekosystem för varje medlemsstat. Målet är att 20 % av EU:s land- och havsområden senast 2030 ska åtgärdas för att återställa naturen. Till 2050 ska alla ekosystem som behöver återställas omfattas. Det kan till exempel handla om åtgärder som att täppa till diken för att myrar ska återfå mer vatten, återställa flod- och bäckfåror till sina naturliga tillstånd och återinföra bete i områden som tidigare används som betesmarker.

Förslaget hyllas av naturföreningar runt om i Europa. WWF EU kallar det en “enorm möjlighet” och Internationella naturvårdsunionen (IUCN) menar att det är en “game changer (matchvändare)“. Men i Sverige röstades förslaget ner av S, C, M, KD och SD i Sverige. Partierna motiverade det med att de inte tycker EU ska lägga sig i dessa frågor inom Sveriges gränser.

I Finland är tongångarna annorlunda. Deras regering säger ja till förslaget.

– Att stärka åtgärderna för att förbättra naturens tillstånd är nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald såväl i Finland som i större utsträckning i Europeiska unionen. Förordningen om förbättring av naturens tillstånd är ett ändamålsenligt initiativ från kommissionen med tanke på hur allvarlig förlusten av biologisk mångfald är, och det är viktigt att förordningens mål bidrar till att i bred skala trygga olika livsmiljöer, säger Finlands miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Om en tredjedel av medlemsländerna gör som Sverige och röstar ned förslaget så måste EU-kommissionen ompröva, ändra eller dra tillbaka sina förslag.

Läs även:
• WWF: S, M, SD, C och KD försöker stoppa EU:s naturlagstiftning
• Naturorganisationer: Följ EU:s förslag om att restaurera natur
• EU-förslag om att återställa naturen hyllas

Källa: Finska statsrådet

Mer att läsa