Gå till innehållet

Efter konflikten – projekt vitryggig hackspett förnyas

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Enligt BirdLife Sverige uppstod i våras “en stor spricka” mellan  Naturskyddsföreningen och Nordens Ark  kring projekt vitryggig hackspett. Nu har dock parterna kommit överens om ett nytt treårigt samarbetsavtal för att rädda den akut hotade hackspetten.

I april skickade, enligt BirdLife Sverige, Nordens Ark ut ett starkt kritiskt brev till befattningshavare i Naturvårdsverige där de bland annat ska ha skrivit “Naturskyddsföreningen visade ingen vilja att bygga vidare på den kompetens och kunskap om vitryggig hackspett som Nordens Ark genom åren har byggt upp”.

Nu har dock Naturskyddsföreningen och Nordens Ark kommit överens om ett nytt treårigt samarbetsavtal om vitryggig hackspett. Nordens Ark ska fortsätta föda upp vitryggiga hackspettar som sedan placeras ut på lämpliga platser i Sverige.

– Detta nya treårsavtal ger en god grund för ett fortsatt fruktbart samarbete med Nordens Ark, vilket vi ser fram emot. Vitryggen är en art som genom sitt krav på livsmiljö representerar en hel naturtyp, lövskog rik på död ved, och den är därför viktig att värna, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Förhoppningen är att den akut hotade arten ska återetablera sig i landet. Enligt Naturskyddsföreningen beror hotet mot arten framför allt på att “skogsbruket systematiskt har missgynnat lövträd, samt ett intensivt betestryck från klövvilt”.

I år har det bara konstaterats tolv vitryggiga hackspettar i Sverige, men tre par har lyckats med häckningen vilket resulterat i minst nio ungar.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa