Gå till innehållet

Efter halveringen på fem år – kraftig ökning av antalet lodjur i Sverige

Lodjur. Foto: Peter Engman http://www.natursidan.se/tag/peter-engman/

Lodjur. Foto: Peter Engman 

Mellan 2008 och 2014 halverades den svenska lodjursstammen och arten är listad som “sårbar” på den svenska rödlistan, men populationen fortsätter nu växa för andra året i rad. Naturvårdsverket har nu utannonserat att det finns ungefär 1300 lodjur i landet, vilket kan jämföras med de ungefär 840 lodjur som fanns i landet 2013/2014.

Enligt Naturvårdsverket beror vändningen för lodjurets negativa trend på att jakten inte varit lika stor de senaste åren. Dessutom har man nu bättre inventeringsmetoder och har helt enkelt bättre koll på hur många lodjur som finns i landet.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Otroligt möte för naturfotografen

Ökningen av antalet lodjur ses i nästan alla län, men procentuellt sett sker den största ökningen i södra och mellersta Sverige. Sammanlagt dokumenterades 273,5 familjegrupper (honor med ungar) i Sverige och Norge, varav 221,5 lever i Sverige. Det är en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Lodjursfamilj möter varg

I Norge är inte utvecklingen lika ljus. Här har arten minskat i antal med 14 procent och det är det sämsta resultatet på tolv år.

LÄS ÄVEN: • Svenska lodjursstammen halverad mellan 2009 och 2014

Även om arten anses “sårbar” enligt rödlistan så finns det i dag fler lodjur än vad som anses vara “gynnsam bevarandestatus” (minst 870 individer) i Sverige. Därför ska nu Naturvårdsverket “se över möjligheterna att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna”.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa