Gå till innehållet

Efter återintroduktion – delstat i USA har återigen alla sina rovdjur

Fiskmård. Foto: Pacific Southwest Region USFWS from Sacramento, US – Fisher 2, Public Domain, Link

Nyligen släpptes det ut flera fiskmårdar i delstaten Washington i USA. Det innebar att alla rovdjur som fanns i delstaten innan européerna anlände, återigen lever vilt i Washington. Det skapar ett stabilare ekosystem och bättre skydd mot klimatförändringar.

Fiskmården liknar våra mårdar, men är större. Den kan bli upp till 120 cm lång med en cirka 38 cm lång svans. Huvudfödan är, namnet till trots gnagare, harar och ekorrar. Den är i sin tur byte åt rödlo, prärievarg och varg.

I Washington har det inte levt fiskmårdar på över 100 år efter att människan utrotat den i delstaten och kraftigt decimerat antalet i Kanada och USA. Efter ett tioårigt projekt är nu fiskmården åter etablerad i sina gamla områden.

Med fiskmårdens återkomst har Washington alla rovdäggdjur som fanns i området innan européerna anlände, bland annat svartbjörn, järv, rödlo, varg, grizzlybjörn, prärievarg. Det är inte bara en insats för bevarandet av hotade arter – det är också en insats för hela ekosystemet.

– Vi ser just nu många okontrollerade effekter av klimatförändringarna på ekosystemet – oavsett om det är brandfrekvens, bärproduktion eller andra saker som kommer att ha stor påverkan på populationer av vilda djur. Om du har fler olika arter har du en bättre chans att hålla ekosystemet fungerande och intakt, säger Jason Ransom, chefsbiolog i North Cascades National Park

Återintroduktionen innebär inte att Washingtons natur är i total balans. Det finns till exempel fortfarande väldigt få grizzlybjörnar och järvar i delstaten, medan prärievargen har ökat i antal. Hur det kommer gå för alla rovdjur i delstaten återstår att se.

Läs även:
Skogsrenar vandrar åter i finska nationalparker
Återställd våtmark en stor framgång för natur och lokalbefolkning
Vattenbufflar och hästar återskapar natur i Donaudeltat
Hästar och stora växtätare kan förhindra förlusten av biologisk mångfald
• Expertens 10 punkter: Så skulle ett vildare Sverige kunna se ut

Källa: National Geographic

Mer att läsa