Gå till innehållet

Efter 50 års diskussioner – ordentligt naturreservat i viktig våtmark

Sölvesborgsviken. Foto: Dh8b – Eget arbete, CC BY 3.0.

Sölvesborgsviken var ett bra exempel på att ett naturreservat inte behöver ha så starkt skydd. Men nu är det äntligen ändring på det, efter uppemot 50 års förhandlingar, rapporterar Sydöstran.

Sölvesborgsviken blev ett så kallat ”naturminnesmärke” redan 1939. Då enbart för att skydda fågellivet i den inre delen av viken. Den enda föreskriften som gällde för området var att det inte var tillåtet att jaga fågel där. Samma regler gällde när naturvårdslagens tillkom 1964 och ombildade naturminnesmärket till naturreservat och även när miljöbalken infördes 1998.

LÄS ÄVEN: • Mängder av nya naturreservat utannonserade i Sverige innan jul

Först nu (efter 50 år enligt Sydöstran och 37 år enligt P4 Blekinge) har länsstyrelsen kommit överens med flera privata markägare och reservatet har utökats till att innefatta 167 hektar och ett ordentligt skydd som förbjuder både skogsavverkning och jakt.

– Vi är väldigt nöjda över att den här gamla surdegen äntligen är klar, säger Åke Widgren, områdesskyddssamordnare på Länsstyrelsen till P4 Blekinge.

LÄS ÄVEN: • 8 av 10 tycker det är viktigt att skydda natur

Åke blir därmed den sista av en lång rad tjänstemän på länsstyrelsen som har jobbat med att skapa ett ordentligt naturreservat i Sölvesborgsviken. Han har därmed varit med och skapat ett skyddat område som ska bevara områdets biologiska mångfald, trygga tillgången till tätortsnära friluftsliv och säkra både en viktig övervintringsplats för vigg och salskrake och häckningslokal för många olika fågelarter.

Källor: P4 Blekinge, Sydöstran och Länsstyrelsen

Mer att läsa