Gå till innehållet

Efter 20 års diskussioner: Avtal klart för nytt naturreservat i Uppsala

Årike fyris. Foto: Mats Wilhelm 

Nu har Uppsala kommun kommit överens med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om att det ska bildas ett naturreservat söder om Uppsala. Det tog 20 år.

Naturreservatet Årike Fyris är ett område söder om Uppsala i Fyrisåns dalgång. Det är SLU som äger stora delar av marken som nu ska skyddas och bevaras med hänsyn till jordbruks-, natur- och betesmark. Det ska utvecklas och anläggas olika vattenmiljöer som ska skapa förutsättningar för ett rikt fågelliv och olika vattenorganismer. Dessutom ska området vara tillgängligt för allmänheten.

– Målet är att Årike Fyris ska bli ett attraktivt och stadsnära naturreservat med bibehållna och utvecklade jordbruk, frilufts-, natur- och vattenvärden, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Diskussionerna om att göra ett naturreservat av området har pågått i 20 år. Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) förklarar för UNT om varför det inte lossnat förrän nu:
– Jag kan inte peka på någon särskild fråga som varit problematisk. Jag tror främst att det handlat om missuppfattningar om vilken typ av jordbruksverksamhet som man ska kunna bedriva inom reservatets gränser. Dessutom har det under tidigare mandatperioder funnits en otydlighet inom politiken.

Härnäst ska ett förslag till reservatsutredning skrivas och sedan skickas ut på remiss 2018.

Alla partier är överens om att det ska bli ett naturreservat, men i intervjuer med UNT säger M, L, C och KD att de vill att bron i området även ska vara tillåten för bilar och inte bara cyklar och spårtrafik som förslaget nu gäller.

Det långsiktiga målet är att området ska komma med på Unescos världsarvslista, som ett arv av Carl von Linné. Blomsterkungen var verksam i Uppsala i stora delar av sitt liv.

Källa: SLU och UNT

Mer att läsa