Gå till innehållet

Dyster rapport om hotade arter väcker visst hopp

Guamrall

Guamrall. Foto: Greg HumeOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Naturvårdsarbete väcker hopp för vissa arter och det går att vända den negativa trenden. Det är budskapet när Internationella naturvårdsunionen IUCN publicerar en ny rödlista över världens hotade arter. Åtminstone om den ska tolkas positivt.

I IUCNs nya rapport framgår att världens arter sätts under allt större press från mänskligheten och att klimatförändringarna påverkar allt fler arter.

37 procent av Australiens sötvattensfiskarter hotas av utrotning och av dessa är minst 58 procent direkt påverkade av klimatförändringar. Fiskar är över lag väldigt mottagliga för extrem torka. Klimatförändringar förvärrar också situationen med invasiva främmande arter, som kan flytta till nya områden och där konkurrera ut befintliga arter.

Bland de 112 432 arter på IUCNs rödlista anses nu 30 178 vara utrotningshotade. Men framgångsrikt naturvårdsarbete väcker samtidigt visst hopp, åtminstone för tio arter som ökat i antal.
– Den här rödlistan från IUCN erbjuder en gnista av hopp mitt i krisen för biologisk mångfald. Även om vi har bevittnat 73 arter som drabbats av tydliga nedgångar, bevisar berättelserna bakom de tio förbättringarna att naturen kommer att återhämta sig om den ges en chans. Klimatförändringarna ökar de många hot som arter står inför och vi måste agera snabbt och beslutsamt för att bromsa krisen, sade IUCNs tillförordnade generaldirektör, Grethel Aguilar.

IUCN menar också att 2020 kommer bli “avgörande för planetens framtid”. I juni träffas IUCN World Conservation Congress för att ta fram en agenda som behövs för att motverka krisen för världens arter. I oktober träffas världens regeringar vid Biodiversity Convention i Kina för att fatta beslut om den biologiska mångfalden.

De framgångsrika projekten i den senaste rödlistan rör åtta fågelarter och två sötvattensfiskar. Det gäller till exempel guamrallen (se bild här ovan) som utrotades i det vilda av invasiva arter 1987. Tack vare ett 35-årigt projekt som fött upp rallen i fångenskap lever den nu åter vilt. Det är blott andra gången en fågelart som ansetts utrotad i det vilda kunnat återhämta sig. Sist gällde det kalifornisk kondor.

Källa: IUCN

Mer att läsa