Gå till innehållet

Dubbelt så många certifierade gårdar erbjuder naturbeteskött

Naturbete. Foto: Erik Hansson

Under 2019 dubblerades antalet certifierade gårdar med naturbeteskött. Det beror framför allt på att Coop börjat köpa in 40 procent mer naturbeteskött till sina butiker.

– Om man äter kött, är naturbeteskött från svenska betesmarker det bästa valet man kan göra för den biologiska mångfalden, sa Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande om naturbeteskött i fjol.

WWFs råd är fortfarande att vi behöver dra ner på köttätandet eftersom köttkonsumtionen står för ungefär hälften av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige. Dessutom orsakar köttätandet globalt sett stor förödelse. Om du trots det vill äta kött ibland så anser WWF att du bör välja naturbeteskött, ekologiskt eller Krav-märkt.

Anledningen till att det är bättre är att naturbeteskött håller landskapen öppna och därmed bidrar till en ökad biologisk mångfald. Ola Jennersten, naturvårdsexpert som länge jobbat med frågan om naturbeteskött förklarar det så här:
– Certifierat naturbeteskött som kontrollerats av tredje part garanteras komma från djur som betat mer än halva betessäsongen på naturbetesmarker, under minst två betessäsonger och under vintertid fått grovfoder utan konstiga tillsatser. Man kan ha tur att få liknande kvalitéer om man köper annat svenskt kött men det är då långt ifrån säkert att djuren betat artrika hagmarker.

Enligt Svenskt Sigill, som ligger bakom certifieringen, ökar efterfrågan från miljömedvetna konsumenter.

Världsnaturfonden menar att naturbeteskött i Sverige kan täcka vår rekommenderade köttkonsumtion (cirka 300 gram nötkött i veckan). För det skulle det behövas 500 000 hektar naturbetesmark. År 2011 fanns det 446 900 hektar betesmark i Sverige, en minskning med en procent sedan 2005. Det är en ännu kraftigare minskning jämfört med på 1920- och 1930-talet när jordbruksarealen i Sverige var som störst. Då utgjorde betesmarkerna cirka 1,1 miljoner hektar.

Källa: Svenskt Sigill

Mer att läsa