Gå till innehållet

Domstol stoppar gruva vid Vättern

Vättern vid Hästholmen. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0

Vättern vid Hästholmen. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0

Tasman Metals planerade gruva i Norra Kärr vid Vättern verkar inte bli av. Den 22 februari drog Högsta förvaltningsdomstolen in gruvbolagets tillstånd eftersom det anses sakna tillräckligt underlag för hur gruvan skulle påverka omgivningen och Natura 2000-området i närheten.

– Enligt vår mening kan det knappast råda något tvivel om att en kommande markanvändningen för driftsanläggningar kommer att påverka omkringliggande områden, säger Evert Nord som är justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen till P4 Östergötland.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna och “huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden”.

— Vi är överlyckliga, det är helt fantastiskt! Det är ett helt fantastiskt beslut i och med att de underkänner två regeringars beslut, säger vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Jönköpings län, Märta Svärd, till Jönköpings-Posten.

Det var den förra regeringen som beslutade att gruvbolaget Tasman Metals skulle få ensamrätt att utvinna sällsynta jordartsmineraler i Norra Kärr, enbart 1,5 kilometer från Vättern, Sveriges största dricksvattentäkt. Flera miljöorganisationer, föreningar och privatpersoner överklagade dock beslutet och fick nu rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. I området finns höga naturvärden, populära områden för frilutftsliv och rödlistade arter som den större barksnäckan.

Enligt Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt, som överklagat åt Naturskyddsföreningen, stärker domstolens beslut skyddet av Natura 2000-områden i Sverige och är ett viktigt prejudikat, inte bara för Tasman Metals.

Källa: Jönköpings-Posten, Högsta förvaltningsdomstolen och P4 Östergötland

Mer att läsa