Gå till innehållet

Domstol: Ingen skyddsjakt på varg – stängslet var otillräckligt

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Att vargen tagit får vid gården Molstaberg i Södermanland har blivit en het fråga i debatten. Vargmotståndare har lyft fallet som ett exempel på att fårnäring och vargar inte kan samexistera och i riksdagen lyfts frågan om utökad vargjakt på grund av det här fallet. Nu har en domstol slagit fast att skyddsjakt inte är lämpligt eftersom hagens stängsel var bristfälligt.

Det var i början av maj som ett flertal får dödades av vargar vid en gård i Södertälje. Gården och LRF ansökte efter det om skyddsjakt på samtliga vargar i Sjundareviret. Länsstyrelsen avslog dock ansökan eftersom de kunde konstatera att det fanns andra lösningar. Som att “säkerställa fullständiga stängsel av någon typ runt hagarna, för att förhindra angrepp”.

LÄS ÄVEN: • SLU: Rovdjursstängsel är effektiva

Nu har förvaltningsrätten i Luleå gett länsstyrelsen rätt.
– Länsstyrelsen har fog för sin uppfattning att det har funnits betydande svagheter i stängslingen av de angripna hagarna, skriver domstolen.

Förvaltningsrätten bedömer därför att “förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda, då det finns en annan lämplig lösning i form av skyddsåtgärder genom översyn av stängslingen såsom länsstyrelsen har föreslagit.”

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av antalet får i Sverige – fördubbling sedan 1970-talet

Samtidigt i riksdagen kräver C, KD och M en utökad jakt på varg på grund av Molstaberg-fallet. Landsbygdsminister Bucht svarade att “det skjuts betydligt fler vargar nu jämfört med den förra mandatperioden.”

Källor: Länsstyrelsen och Södermanlands Nyheter

Mer att läsa