Gå till innehållet

Domstol i USA stoppar oljeborrning – måste ta klimathänsyn

Oljeborrning i Texas. Foto: Eric Kounce, Public Domain. 

En federal domstol beslöt i veckan att myndigheter måste granska noga vilken påverkan olja och gasborrning har på klimatförändringar. Domen kan få stor inverkan på Trump-administrationen som vill utöka landets satsning på fossila bränslen.

Bland annat vill Donald Trumps administration öppna upp nästan hela USAs kustlinje för oljeborrning och har ändrat i skyddet för den rödlistade fågeln strålstjärtshöna och på så sätt öppna upp för ännu mer borrning i västra USA.

Det nya domslutet stoppar bland annat försök att borra i ett område i Wyoming som är över 1200 kvadratkilometer stort, eftersom inte tillräcklig hänsyn tagits till vilken klimatpåverkan som olja och gas har.

Källa: CNN

Mer att läsa