Gå till innehållet

Domstol ger Skydda skogen rätt – avverkningar stoppade

Koralltaggsvamp – en av arterna som hittades i de avverkningsanmälda skogarna. Foto: Erik Hansson

FSC-certifierade SCA och några andra skogsbolag ville avverka skogar med höga naturvärden. Skogsstyrelsen hade inga invändningar, trots att föreningen Skydda skogen skickade in redovisningar över vilka hotade arter som fanns i skogarna. Nu har Mark- och miljödomstolen stoppat avverkningen.

Skydda skogen kunde redovisa en lång rad hotade och fridlysta arter i området som FSC-certifierade SCA ville avverka i. Exempelvis koralltaggsvamp, tretåig hackspett och doftticka samt fridlysta arter som guckusko, brudsporre och nattviol. Detta påpekades för Skogsstyrelsen som varken stoppade den planerade avverkningen eller svarade Skydda skogen.

Efter sex veckor är det tillåtet att avverka om inte Skogsstyrelsen återkopplat. Eftersom andelen och antalet fältbesök från myndighetens sida stadigt minskat så är det allt färre avverkningar som kontrolleras i förväg. Enligt Dagens Nyheter besöktes 9 procent av de planerade avverkningarna 2011. 2020 var det bara 4 procent som besöktes och bara 1 procent kontrollerades i efterhand.

När föreningen Skydda skogen inte fick något svar från Skogsstyrelsen, trots att de meddelade att de funnit fridlysta och rödlistade arter i det avverkningsanmälda området, vände de sig istället till mark- och miljödomstolen i Östersund. Domstolen kom fram till att avverkningsplanerna inte får genomföras förrän Skogsstyrelsen återupptagit och granskat ärendet.

Det kan alltså löna sig att dokumentera naturvärden i avverkningsanmälda skogar, påpeka dessa för Skogsstyrelsen och att vända sig till domstol om inget sker?
– Ja, så är det, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda skogen.

Men hon påpekar att den som överklagar till domstol måste vara en förening med minst 100 medlemmar, ha funnits minst tre år, och ha naturvård eller miljöarbete inskrivet som syfte i stadgarna. Dessutom måste det finnas tillräckligt bra dokumentation av arterna i området.

– De skyddade arternas förekomst är själva grunden till att kunna använda artskyddslagstiftningen. Så det är viktigt att kunna dokumentera dessa, förklarar hon.

Vad tror du att domslutet kommer att få för konsekvenser?
– I förlängningen vill vi förstås inte gå till domstol hela tiden, det är inte hållbart. Målet är att Skogsstyrelsen ändrar sin praxis så att överklagandena inte är nödvändiga. Skogsnäringen, precis som alla andra branscher, måste följa artskyddslagstiftningen istället för att slingra sig undan den som idag.

Skogsstyrelsen medger för Dagens Nyheter att de brustit i sina rutiner och ska nu handlägga ärendet. SCA har valt att överklaga ärendet.

Källor: Skydda skogen och Dagens Nyheter

Mer att läsa