Gå till innehållet

Domstol fastslår: Rätt att kräva hänsyn till tjäderspel vid avverkning

Tjäder. Foto: Erik Hansson

Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutade för några veckor sedan att det var rätt av Skogsstyrelsen att begränsa en avverkning i en skog som rymmer tjäderspel. Beslutet överklagades, men nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte pröva fallet. Hänsyn måste därmed tas i tjäderspelets skog. Beslutet går inte att överklaga.

Markägaren ville avverka 3,6 hektar skog och skickade in en avverkningsanmälan. Inventeringar i området visade dock att där finns en känd spelplats för tjäder i nära anslutning till området. Skogsstyrelsen beslöt då att stoppa avverkningen med stöd av miljöbalken. Även länsstyrelsen ställde sig bakom beslutet, som bland annat innebar att delar av skogen skulle lämnas orörd och att det inte fick avverkas i närheten under spel- och häckningssäsongen. Förutom det fick markägaren avverka i sin skog.

LÄS ÄVEN: • Skogsavverkning hotar tjädern i Slovakien – liknande situation i Sverige

Skogsägaren överklagade och menade att det inte setts tjäder i området på länge och att det finns gott om tjäder i Sverige. Mark- och miljödomstolen valde dock att gå på Skogsstyrelsens linje och anser att ”bevarandestatusen ska bedömas regionalt”.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Händelserikt tjäderspel

Markägaren överklagade domen, men nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att de inte kommer att pröva fallet. Därmed står domen från tidigare instans fast och beslutet går inte att överklaga.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa