Gå till innehållet

Dom: Utökat stenbrott på Gotland trots påverkat grundvatten och reservat

Igår gav Mark- och miljödomstolen företaget Nordkalk fortsatt tillstånd att bryta sten i en befintlig täkt i Klinthagen på Gotland. Området får dessutom utökas intill Natura 2000-området Hoburgsmyr, trots att detta redan påverkats av brottet.

Kärrnycklar. Foto: Mg-k  via Wikimedia

Kärrnycklar, en av karaktärsarterna i Hoburgsmyr. Foto: Mg-k via Wikimedia

Redan 2008 slog Nordkalks konsult, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), larm om att grundvattennivåerna i Natura 2000-området Hoburgs myr påverkats av företagets stenbrytning i intilliggande Klinthagen. Trots det dröjde det till hösten 2012 innan länsstyrelsen stoppade brytningen av området närmst myren. Då visade länsstyrelsens rapport att brottet påverkade grundvattennivåerna 800-900 meter in i Natura 2000-området. Dessutom anmälde länsstyrelsen Nordkalk för miljöbrott sedan det vid sprängningar flugit stenbumlingar in i reservatet.

– Utgångspunkten när man fick den här täkten var att man inte skulle påverka överhuvudtaget, annars hade man inte fått det tillstånd man har att bryta så nära i Klinthagen. Sen har vi litat på bolaget när det har sagt att vissa saker ska göras, som sen inte har blivit gjort, sa Kalle Nyberg, miljöhandläggare på länsstyrelsen till P4 Gotland i april 2013.

Igår kom domen i Mark- och miljödomstolen att Nordkalk inte bara får fortsätta med stenbrytningen i Klinthagen, man får också dispens från artskyddsförordningen för de hotade arter som påverkas inom täktområdet och dessutom ges tillstånd att utvidga brottet närmare Hoburgsmyr. Både länsstyrelsen och Naturvårdsverket har motsatt sig denna utvidgning, som även sker i norra och södra delarna där det finns många rödlistade arter och höga naturvärden.

Länsstyrelsen har inte bestämt om de ska överklaga domen.

Domstolens besked innebär enligt Nordkalk att företaget nu inte behöver säga upp alla de 53 anställda som fick besked om uppsägning i höstas.

Hoburgsmyr är enligt länsstyrelsen en av norra Gotlands största opåverkade myrar och hyser dessutom ett av landets rikaste bestånd av den sällsynta orkidén kärrnycklar.

Källa: Helagotland.se och P4 Gotland

Mer att läsa