Gå till innehållet

Dom: Markägare som vill avverka fjällnära skogar med höga naturvärden ska ersättas

Vy över fjällnära skogslandskap. Foto: Lars Johansson

Mark- och miljööverdomstolen dom kommer inte att överklagas. Det innebär att skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör en gemensam bedömning om att Mark- och miljööverdomstolens beslut inte bör överklagas och att det därmed blir en vägledande dom.

– För oss har det aldrig handlat om att vinna eller förlora, utan om att få veta vad som gäller då denna fråga har stor betydelse för många skogsägare. Vi kommer nu att på ett rättssäkert sätt arbeta utifrån den vägledning vi har fått, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Kammarkollegiet anser att det varit nödvändigt att pröva fallen i två instanser, både i miljödomstolen och i Mark- och miljööverdomstolen. Detta eftersom det anses ha funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog.

Konsekvensen av domen blir enligt Skogsstyrelsen att “i de fall där markägaren nekas avverkningstillstånd och förutsättningarna för ersättning finns kommer ersättning att betalas ut”.

– Hur pengarna det kostar staten ska tas fram är en fråga för politiken att lösa, säger Herman Sundqvist.

Bara under 2019 fick Skogsstyrelsen 273 ansökningar om att avverka i fjällnära skogar. 180 av dem beviljades, 22 fick tillstånd med vissa begränsningar och 23 avslogs. Det sammanlagda marknadsvärdet för landets fjällnära skog är knappt 3 miljarder, exklusive statlig mark och frivilliga avsättningar, enligt Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets beräkningar.

Även Naturvårdsverket anser att det är rätt att domen får bli vägledande:
– Många insatser behövs för att utveckla naturskyddet i den fjällnära skogen. Låt det arbetet grundas på de domar som Mark- och miljööverdomstolen just avkunnat i kombination med en klok användning av verktygslådan och ett bättre samarbete mellan markägarna och myndigheterna, skrev Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Det krävs ett särskilt tillstånd för att avverka i fjällnära skog eftersom dessa skogar ofta har stora naturvärden och eftersom det kan vara svårt att få ny skog att växa i dessa områden.

Källor: Skogsstyrelsen och Sveriges natur

Mer att läsa