Gå till innehållet

Dom: Inte all naturturism får sänkt moms

Del av Vindelälven. Foto: MikaelLindmarkEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

För snart två år sedan sänktes momsen för landets naturguider från 25 till 6 procent. Syftet var att utveckla naturturismen runt om i Sverige och att tillgängliggöra vacker natur för fler. Men det visade sig att inte all naturturism ingick i Skatteverkets tolkning.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Skatteverket valde att exkludera forsränning, vildmarksritter och hundspannsturer som sätt att förevisa svensk natur. Skatteverkets tolkning prövades för ett år sedan av Skatterättsnämnden. Med minsta möjliga marginal beslutade nämnden att forsränning ska beskattas med 25 procent i moms. Det beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som nyligen meddelade att Skatterättsnämnden besked står fast.

Per Jiborn, tidigare generalsekretare på Naturturismföretagen som nu bland annat driver bloggen Naturlig reslust, bistod guide- och upplevelseföretaget som juridiskt ombud under processen:

– Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut på två sätt. Dels menar domstolen att forsränning är den huvudsakliga aktiviteten och att förevisning av naturområdet är underordnat. Samma invändning kan göras för en rad andra aktiviteter som kajakpaddling, toppturer och cykling. I så fall skulle reformen helt urholkas. Det andra argumentet bygger på ett märkligt resonemang om begreppet ”tillträde till”. Där hänvisar domstolen till en tidigare EU-dom, som handlar om förevisning av erotisk film i enskilda bås på en belgisk sexklubb. Vad det har med forsränning i Sverige att göra är obegripligt och domstolen förklarar inte heller kopplingen.

Kan beslutet överklagas?
– Inte i Sverige, men kanske till Europadomstolen. Men det är osäkert om det är en framkomlig väg. Jag vet varken hur lång tid det skulle ta eller vilka resurser som krävs.

Per Jiborn hoppas nu att branschens nationella företrädare Naturturismföretagen på nytt engagerar sig i frågan och kontaktar regering och riksdag om vilken moms som ska gälla för all naturturism i Sverige.

Skulle du säga att momsen på forsränning är viktig för att skydda värdefull natur?
– Absolut. Vi som gillar vild och vacker natur måste bli bättre på att peka på att reservat, nationalparker och i detta fall en otämjd fors är en möjlighet som skapar jobb och intäkter på landsbygden. Det kan vi bli mycket bättre på. Dessutom handlar det om att få ut nya grupper i naturen. Vildmarskritter, hundspann och forsränning är spännande aktiviteter, som attraherar människor som inte redan är friluftsfrälsta. När professionella guider förevisar vild natur på ett roligt och kunnigt vis, ökar kännedomen och känslan för den biologiska mångfaldens värde.

Läs även:
Vår avdelning om naturturism
Prisbelönt naturturismguide om utmaningarna för branschen
Sveriges natur lockar var fjärde turist och ger mångmiljardintäkter
56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

Mer att läsa