Gå till innehållet

Dom idag: Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen

Ojnareskogen. Foto: Foto: Dick Waller, CC BY-SA 4.0, Länk

Efter över tio års kamp kan miljörörelsen nu jubla. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upphäver mark- och miljödomstolens beslut att tillåta Nordkalk att bryta kalk i Bunge vid Ojnareskogen. 

– Nu blir ett av Gotlands finaste områden äntligen skyddat. Att processen varit så lång har varit negativt för alla inblandade, bolaget och arbetstillfällena, men också för tilltron till rättsprocesserna. Men den långa tiden har haft det goda med sig att många människor och myndigheter fått upp ögonen för naturens värden. Vi ser nu att det faktiskt går att påverka samhällsutvecklingen, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande i Naturskyddsföreningen Gotland i ett pressmeddelande.

Domstolen konstaterar att täktverksamheten skulle medföra att prioriterade livsmiljöer så som rikkärr, alvar och karsthöllmarker, förstörs. Det skulle i sin tur troligen drabba arterna ängshök, havsörn, nattskärra, apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Därför stoppas kalktäkten, som skulle ha blivit 170 hektar stort.

Det är inte bara miljörörelsen som jublar. Även myndigheten Naturvårdsverket anser att domen är korrekt:
– Naturvårdsverket välkomnar Mark- och miljööverdomstolens dom. Vi har genom hela processen varit tydliga med att lokaliseringen för båda verksamheterna är olämplig på grund av de höga naturvärdena som finns på platsen. Det är positivt att domstolen nu delar Naturvårdsverkets bedömning om påverkan på området, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Bakgrund och framtid
Ärendet har pågått i 13 års tid. 2014 gav den lägre instansen Mark- och miljödomstolen både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning, men när nuvarande regeringen i augusti 2015 beslutade att Bästeträsk skulle bli Natura2000-område ändrades förutsättningarna, enligt P4 Gotland. Nordkalk och SMA Mineral överklagade bildandet av Natura2000-området, men förlorade i Högsta förvaltningsdomstolen 2017. Nu förlorade bolagen även i Mark- och miljööverdomstolen, men Nordkalk skriver i ett pressmeddelande att de ”kommer driva frågan vidare, i första hand till Högsta Domstolen men därefter också till Europadomstolen om det skulle behövas.”

Källa: Naturskyddsföreningen, SVT och P4 Gotland 

Mer att läsa