Gå till innehållet

Dom: Hundratals vattenkraftverk tvingas miljöanpassas – “historisk storseger för miljön”

Vattenkraftverk. Foto: LA2 - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Vattenkraftverk. Foto: LA2Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att även gamla kraftverk som varit i drift i hundratals år ska miljöprövas och anpassas så att vattenlevande djur och fiskar ska kunna passera. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) kallar det för en “historisk storseger för miljön”.

Det finns flera hundra gamla små kraftverk längs Sveriges floder som kan ha legat på samma plats i över 100 år. Tidigare har ägarna till vattenkraftverken inte velat anpassa sig till dagens lagars krav på hänsyn till att fiskar och andra vattenlevande djur ska kunna passera verken. De har ansett att lagarna är betungande och skulle göra det svårt att få verken ekonomiskt lönsamma.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att de måste anpassa sig till dagens miljölagstiftning och söka tillstånd enligt miljöbalken.

Enligt Jan-Åke Jacobsson i styrelsen för Svensk Vattenkraftförening är problemet att tillstånden är väldigt dyra med den process som finns idag. Kostnaderna kommer att “knäcka” små verksamheter.

På Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) tas dock domarna emot med glädje. De kallar det för en “historisk storseger för miljön”.

– Nu är det upp till länsstyrelserna att förelägga alla verksamheter som har stöd av äldre rättigheter att söka tillstånd enligt miljöbalken. Det rör sig bland annat om hundratals äldre tillståndslösa vattenkraftverk över hela landet som nu kan miljöanpassas till nytta för livet under vattenytan och för ett bättre sportfiske, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Domarna kan inte överklagas vilket innebär att de blir vägledande och enligt Sportfiskarna kommer domarna därmed leda till fler fiskvägar och utrivningar.

Källa: Sveriges Radio och Sportfiskarna

Mer att läsa