Gå till innehållet

Döda kråkfåglar ett mysterium

Uppföljning: Kråkfåglarna troligen förgiftade

De senaste åren har det vid flera tillfällen rapporterats om så kallad massdöd av fåglar i media. Ett fall gällde döda råkor och kajor i centrala Lund och i slutet av 2011 hittades ungefär 100 döda kajor i Falköping. Även i andra länder har fenomenet uppmärksammats. 400 döda duvor i Italien och tusentals döda starar och trupialer i USA till exempel.

Död råka. Foto: Josef Vilhelmsson

Död råka. Foto: Josef Vilhelmsson

Ett av de mer anmärkningsvärda fallen på sistone upptäcktes i slutet av januari efter en kall period i det lilla skogsområdet Bokskogen utanför Malmö. Lindängehus förskola var ute och gick med sina femåringar i skogen. De gick längs “vilsestigen”, som lär barnen hur man ska bete sig om man går vilse i skogen, när de plötsligt upptäckte döda kråkfåglar.

– Det var något fler än tio fåglar och vissa låg mitt på stigen, berättar förskolepedagogen Lina Pihl, som var med när de hittades.

Synen med de döda kråkfåglarna var obehaglig för delar av personalen, men barnen blev inte rädda, de tyckte snarare att det var häftigt och började genast fantisera om vad som hänt och varför. Upplevelsen ledde också till en hel del samtal om livet, döden och religion på förskolan och blev en bra start på ett projekt om livsfrågor.

När personalen kom tillbaka till förskolan kontaktade de Malmö Naturskola och Josef Vilhemlsson som jobbar med Centrum för Pedagogisk Inspiration. I hans arbete ingår att ge skolor tips om hur de kan använda naturen i undervisningen. Några dagar efter att förskolan upptäckt de döda fåglarna åkte Josef till skogspartiet för att undersöka dem. När han kom fram möttes han av en obehaglig överraskning. Under de träd där traktens tusentals kråkfåglar brukar spendera natten låg det nu fullt av döda fåglar. Josef räknade det till ungefär hundra döda råkor, kajor och några enstaka kråkor. De låg tätt, med jämna mellanrum och i ett område som inte var större än 50 gånger 50 meter. Josefs första tanke var att någon skjutit på dem med luftgevär under kvällstid, men de hade inga synliga skador och var till synes välnärda.

På en knapp veckas tid hade alltså runt tio döda fåglar utökats till över hundra och när Josef Vilhelmsson återvände till platsen några dagar senare hade ytterligare ungefär 20 individer fallit döda till marken. Sammanlagt hittades någonstans mellan 120 och 140 fåglar döda i området.

Om man läser artiklar i ämnet går det inte att hitta någon entydig förklaring till dödsfallen runt om i världen. Snarare innehåller de vilt spretande teorier, allt från att Gud skulle varit inblandad till att det rör sig om små jordbävningar som stör fåglarnas elektromagnetiska orienteringsförmåga och därmed fått dem att flyga in i hinder eller till och med rakt ner i marken. Oavsett om detta stämmer eller inte, så var det ingen jordbävning i Skåne under den aktuella tiden enligt Svenska Nationella Seismiska Nätet.

Så vad beror dödsfallen på? Det har spekulerats i att de drabbats av sjukdom eller förgiftning, men också att de kan ha blivit skrämda av någonting och antingen krockat i panik eller fått hjärtattack och dött. Anders Wirdheim är informationsansvarig på SOF, Sveriges Ornitologiska Förening:
– Vad vi vet finns det inga kopplingar mellan fallen. Kajorna i Falköping hade till exempel blivit påkörda av en lastbil under natten och i USA konstaterades det att fåglarna hade flugit in i något, troligtvis efter att ha blivit skrämda.

Det finns också en annan möjlig förklaring enligt Lennart Balk, som är forskare vid Stockholms universitet. Enligt honom är det “ställt utom allt rimligt tvivel” att väldigt många fåglar lider av vitaminbrist. Närmare bestämt vitaminen B1, tiamin.

Lennart Balk.

Lennart Balk.

En stor undersökning som Lennart Balk och tio andra forskare publicerade 2009 påvisar en koppling mellan tiamin och flera fågelarters minskande populationer, bland annat ejdrarna i Östersjön. Forskarna kunde påvisa att fåglar med denna vitaminbrist drabbas av bland annat förlamning och oförmåga att reproducera sig, samt att de kunde tillfriskna om de fick injektioner av tiamin.

Vet ni vad bristen beror på?
– Nej. Det påverkar djurpopulationer väldigt olika. Vissa tider förvärras det för att sedan lugna ner sig igen. Det kan också uppstå tillfälliga vitaminbrister lokalt. Det enda vi vet är att det är människoförvållat.

Men kan tiaminbrist orsaka så här plötsliga dödsfall?
– Tiaminbrist gör fåglar extra känsliga, både för kyla och för hjärtattacker. De kan helt enkelt ha skrämts ihjäl eller förfrusit.

Lennart Balks förklaring kanske kan vara ett steg närmare en lösning på gåtan med de döda kråkfåglarna, men både Anders Wirdheim på SOF och biträdande stadsveterinär Henrik Uhlhorn på SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, är skeptiska till den förklaringen.
– Låga nivåer av tiamin har påvisats framför allt hos Östersjöfåglar men det finns ingen självklar koppling mellan detta och kråkfågeldöden i det här fallet, förklarar Henrik Uhlhorn. Det har inte heller rapporterats några kliniska symtom som tyder på tiaminbrist. Det här är fåglar som mått bra och varit välnärda.

Henrik Uhlhorn har  undersökt flera fåglar från olika fall av “massdöd” som skickats in till SVA.

Vad har fåglarna dött av?
– Det vet vi inte ännu. Det är välnärda fåglar som ser ut att ha varit i god kondition. De flesta, men inte alla, har inre skador orsakade av trubbigt yttre våld som kan ha uppkommit av att de fallit ner från grenarna. De kan ha ätit något olämpligt under dagen som de sedan dött av under natten. Det var också ovanligt kallt de här nätterna, men det är sällsynt att fåglar som är i god form fryser ihjäl.

Död kaja. Foto: Josef Vilhelmsson

Död kaja. Foto: Josef Vilhelmsson

Kan de ha skrämts ihjäl?
– Rent teoretiskt kan de skrämmas ihjäl, men det är väldigt osannolikt. Dels är det svårt att skrämma ihjäl kråkfåglar som är så vana vid människor och buller och dels har vi inga rapporter om aktiviteter som skulle ha kunnat skrämma fåglarna. Några av dem dog ju mitt inne i Lund.

Kan ni se om de drabbats av hjärtattacker?
– Vi kan se att de drabbats av en cirkulatorisk svikt, att blodcirkulationen stannar upp i samband med att fågeln dör. Hjärtattacker i den mening som vi ser hos människor är inte något som uppträder hos fåglar.

Så det är fortfarande ett mysterium vad de dött av?
– Den mikroskopiska undersökningen pågår. Hos de fåglar som hittills undersökts sågs inga tecken till inflammation eller långt gången sjukdom. Det är också svårt att bedöma skador på inre organ på grund av frysskador och att fåglarna legat ett tag. När den mikroskopiska undersökningen sammanställts hoppas vi veta mer.

I Skåne var det Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng som tog hand om några av de döda fåglarna och skickade dem till SVA. Enligt honom är det inte troligt att de skador som hittats på vissa av fåglarna orsakats av att de fallit från sina boplatser.
– Kråkfåglar klarar fall på tio meter utan sådana här skador, förklarar han.

Vad tror du har hänt?
– Jag tror att de fått i sig något olämpligt. Man ska komma ihåg att fåglar dör hela tiden, men när småfåglar dör gör de ofta det ensamma. Kråkfåglar håller ihop. Flocken med kajor i Lund är på några hundra och där dog runt 30 individer. Den större flocken i Bokskogen var på flera tusen och där dog 140 fåglar. Det syns och uppmärksammas.

Tiaminbrist eller inte, det mesta pekar alltså på att kråkfåglarna dött av att ha fått i sig något olämpligt eller giftigt, men det är ingen som vet svaret ännu. På SVA pågår undersökningen fortfarande.
– Om vi inte hittar några tecken på att fåglarna drabbats av en infektionssjukdom är det troligt att vi kommer att skicka prover för toxikologisk analys, förklarar Henrik Uhlhorn.

Till dess kommer antagligen teorierna fortsätta spreta åt olika håll. Från tiaminbrist eller förgiftning till förklaringen som en femåring på Lindängehus förskola gav: att fåglarna flyger långsammare och långsammare när det blir kallt och om det blir alltför kallt så kan de inte flyga alls och faller ner döda.

Mer att läsa