Gå till innehållet

Döda havsbottnar och övergödning kopplas till stor köttkonsumtion

I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet slås fast att svenskar äter långt mer kött än vi behöver och det leder till utökad algblomning, döda havsbottnar och andra störningar i havens ekosystem. 

– Vi måste inse att det är vi konsumenter och andra i livsmedelskedjan som driver övergödningen av våra hav, säger Eva-Lotta Sundblad, miljöpsykolog vid Havsmiljöinstitutet.

I rapporten pekar Havsmiljöinstitutet på att vårt köttätande har ökat kraftigt sedan 1970-talet och idag äter svenskar nästan dubbelt så mycket protein jämfört med vad WHO anser är dagsbehovet. Dessutom äter vi dubbelt så stor andel animaliskt protein som vegetariskt. Livsmedelsverket rekommenderar att vi bör mer än halvera vårt köttintag.

Eftersom animaliska proteinrika livsmedel som kött, fisk, ägg och mjölk innehåller mycket kväve och fosfor påverkar de haven i form av övergödning och störda ekosystem. Vår stora köttkonsumtion märks också tydligt i jordbruket där 70 procent enbart används som foderproduktion.

Förutom den stora köttkonsumtionen nämns också omfattande transporter, intensifierat skogsbruk, stort matsvinn, stor tillförsel av mineralgödsel till jordbruket, dålig kunskap om hur havsmiljön påverkas och intensifierat jordbruk som faktorer som påverkar havsmiljön.

– En förutsättning för många av åtgärdsförslagen är att dagens politiker och ansvariga myndigheter gör en omsvängning i åtgärdsarbetet till att man i högre grad beaktar grundorsakerna till hur samhället belastar havsmiljön genom olika produktionsflöden, skriver Havsmiljöinstitutet i sin rapport.

Källa: Havsmiljöinstitutet

Mer att läsa