Gå till innehållet

Djur hinner inte anpassa sig till klimatförändringarna

Svartvit flugsnappare är en av arterna som har svårt att hinna med i klimatförändringarnas tempo, enligt studien. Foto: Erik Hansson

Forskare har gått igenom över 10 000 studier för att se hur djur anpassar sig till klimatförändringar. Slutsatsen är att många av dem, inklusive flera vanliga arter, inte hinner med i den hastighet som förändringarna sker.

Många arter anpassar sina liv efter ett allt varmare klimat. Fåglar tidigarelägga när de anländer till häckningsplatsen, växter bildar knoppar tidigare och insekter börjar flyga tidigare på säsongen.

LÄS ÄVEN: • Klassiska vårtecken och medborgarforskning avslöjar rekordtidig vår

I en ny studie, publicerad i Nature Research, som gått igenom över 10 000 andra studier, undersöks hur dessa justeringar hanterar klimatförändringarna. En majoritet av studierna rörde fåglar i den norra delen av världen och slutsatserna är att många arter inte hinner med i förändringarna. De sker helt enkelt för snabbt.

– Personligen tycker jag att resultaten är oroande, säger Viktoriia Radchuk, vid Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research i Tyskland, till The Guardian. Arter försöker anpassa sig till en förändrad miljö, men de kan inte göra det i tillräckligt hög takt för att säkerställa en livskraftig population. Klimatförändringarna har redan orsakat irreversibel skada på vår biologiska mångfald, vilket framgår av resultaten från denna studie. Det faktum att arter kämpar för att anpassa sig till den nuvarande hastigheten för klimatförändringar innebär att vi måste vidta åtgärder omedelbart för att åtminstone stoppa eller minska hastigheten.

Studierna har framför allt fokuserat på vanliga arter i norr, så som talgoxe, skata och svartvit flugsnappare. Det finns inte så mycket forskning om hur mer sällsynta och hotade arter påverkas av klimatförändringarna, men forskarna bakom den här studien anser att framtiden för dessa arter ser ännu mer pessimistisk ut om klimatförändringarna fortsätter i den här takten.

Källor: “Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient“, Science Daily och The Guardian

Mer att läsa