Gå till innehållet

Djur föds med moral och känsla för rättvisa

Enligt den världsberömda primatologen (apforskare), psykologen och etologen Frans de Waal har både människor och djur en medfödd känsla för moral och rättvisa. Tidigare forskning har för det mesta fokuserat på människan som en art som överlevt genom att vara en krigisk egoist, men Frans de Waal (och flera andra forskare nu för tiden) har istället påvisat att människan och flera djurarter har en grundläggande känsla för sociala normer, empati och samarbetsvilja.

Bonobo. Foto: Pierre Fidenci via Wikimedia Commons

Bonobo, även kallad dvärgshimpans. Foto: Pierre Fidenci via Wikimedia Commons

En av arterna som Frans de Waal fokuserat extra mycket på är bonoboerna, ett apsläkte som är lika mycket släkt med oss som schimpanserna, men inte lika grundligt observerade och med andra beteenden. I de Waals senaste bok ”Bonobon och tio guds bud: På jakt efter humanism bland primater” berättar han om bonoboerna som lever i matriarkat och som löser konflikter med hjälp av sex. Men de är inte de enda djuren som kan leva sig in i andras känslor och agera moraliskt. Det gäller även bland annat shimpanser och elefanter.

–  Djur värdesätter och vårdar sina sociala relationer eftersom de vet att de behöver dem så väl. De enda man inte ser det här beteendet hos är inomhuskatter, säger Frans de Waal, som gett ut ett tiotal böcker och utsetts av Time till en av världens hundra mest inflytelserika personer.

Frans de Waal besökte bokmässan i Göteborg och visade under sin föreläsning den här filmen på hur elefanter samarbetar för att hjälpa en unge:
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=bfH3_kJv3MM”]

Enligt Frans de Waal tyder beteendet på att djuren använder både intellekt och känslor på ett sätt som har mejslats fram under årtusendena. Detsamma gäller känslan för rättvisa. Även det är en grundlägande känsla och som exempel visade Frans de Waal den här filmen om två kapucinapor som är nöjda så länge båda får samma mat.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=-KSryJXDpZo”]

– Många tror att känslan för rättvisa är en intellektuell process där vi människor har lärt oss att reagera på ett visst sätt. Här ser vi att det inte stämmer, att det är en reaktion som är baserad i grundläggande känslor.

Källa: DN

Mer att läsa