Gå till innehållet

Djur är mer rädda för människor än för stora rovdjur

Grävling. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Grävling. Foto: Erik Hansson 

Den rädsla som djur känner inför vargar, björnar och andra stora rovdjur är ingenting mot vad de känner inför människor och det påverkar ekosystem mer än man hittills trott.

Djur som riskerar att bli byten åt större rovdjur är betydligt mer rädda för människor än för andra rovdjur. De har lärt sig att människan numera utgör ett betydligt större hot mot dem, enligt ny forskning från Western University och University of Oxfords Wildlife Conservation Research Unit.

LÄS ÄVEN: • Därför är havsuttrar så viktiga för planeten.

Studien har gjorts på mindre rovdjur som lever i vår närhet, så som grävlingar, rävar och tvättbjörnar. Man hade kunnat tro att de vant sig vid människor och inte längre är så rädda för oss, men så är inte fallet och deras rädsla är dessutom befogad. Globalt sett dödar människor nu betydligt fler små rovdjur än vad stora rovdjur gör.

LÄS ÄVEN: • Stora rovdjur begränsar sin egen population.

– Vår tidigare forskning har visat att rädslan som stora rovdjur ger upphov till, kan forma ekosystem. De här nya resultaten indikerar att den större rädslan för människor, troligen har ännu större påverkan på miljön, vilket betyder att människor kan störa ekosystemprocesser ännu mer än vi trott tidigare. Resultaten kan ha viktig påverkan på bevarandearbete, naturvård och offentlig politik, berättar Liana Zanette, professor i biologi på Western University.

LÄS ÄVEN: • Skräckologi – vikten av rovdjur i ekosystem.

Stora rovdjurs inverkan på ekosystem genom att andra djur är rädda för dem innebär att bytesdjuren i sin tur inte äter “allt i sin väg”. Läs exempelvis hur närvaron av havsuttrar räddar stora områden av alger. Den här viktiga påverkan på ekosystem samtidigt som världen får allt färre stora rovdjur, oroar forskarna.

Det har lagts fram teorin att människan tar över rollen som skräck-spridande super-predatorer i ekosystem, men den här nya forskningen visar att människor har en annorlunda, mer fundamental roll.

I studien spelades det upp läten av olika rovdjur, men också olika människoläten via dolda högtalare när grävlingar var i närheten. När de hörde björnar och hundar påverkades deras födosökande till viss del, men att höra människor gjorde att de helt upphörde med att leta efter föda och höll sig gömda.

Källa: Science Daily

Mer att läsa