Gå till innehållet

“Det gör ont ända in i själen när naturskogen fälls”

Avverkningsområdet ligger nära fjället.

Nordväst om byn Messlingen i Härjedalen pågår just nu avverkning av fjällnära skog. En del av träden var runt 200 år gamla och avverkningen påbörjades precis innan området skulle inventeras av Naturskyddsföreningen.

– Många av träden som faller är ordentligt gamla och grova. Kan man bli annat än förbannad och ledsen. Jag kunde inte sova efter jag såg detta, det gör ont ända in i själen, säger ett ögonvittne som vill vara anonym.

Den skog som avverkas ingår i ett naturskönt, väglöst område på 760 meters höjd nära Messlingens by. Hela området borde ha blivit skyddat som reservat, menar de som Natursidan har pratat med. Istället blir skogsområdet fragmenterat av hyggen och skogsbilvägar. Den vältrampade vandringsleden som går upp mot Öjevallen ligger nu på ett kalhygge.

– Leden har varit omtyckt på grund av den fina naturskogen som den omslöts av vilket nu är ett minne blott. Det finns inget försvar för att avverka gammal naturskog som denna!

Stora gamla träd fälls i ett tidigare orört skogsområde.

Maria Strand, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Jämtland, har varit i området och uppskattat att åldern på skogen är 120 år. Men enligt ett ögonvittne är många av de träd som har fällts äldre än så. Årsringarna har räknats och flera av träden är 170-180 år, en del är 200 år.

Många av träden som huggits ned har en ålder på 170-180 år.

På Skogsstyrelsen säger man att en avverkning är svår att stoppa efter att tillstånd har getts. Enligt Skogsstyrelsen var skogen ingen nyckelbiotop och inte heller skyddsvärd och skulle därför avverkas, så som brukligt är. Medlemmar från Naturskyddsföreningen var på väg att inventera skogen nu i veckan men de hann inte innan den började fällas.

Det är Hosjö Skog som avverkar skogen åt en privat markägare i byn. Området är på 20 hektar.

– Många av de gamla träden är rötskadade men de huggs ned ändå, troligtvis blir träden flis och toapapper, säger den person som bor i området som Natursidan har kontakt med.

– Sådana träd ger hem till fåglar och insekter. För att klara den biologiska mångfalden måste minst 20 procent av Sveriges naturskog skyddas, enligt forskningen. I dag skyddas alldeles för lite naturskog.

Natursidan har tidigare skrivit om den hotade fjällnära skogen söder om sjön Messlingen. Där finns fler avverkningsanmälda områden och en väg som ska dras nedanför fjället. WWF har utsett detta hotade skogslandskap till en svensk naturpärla. Men skogen ska fortfarande avverkas.

Träd som hade varit mycket värdefulla för den biologiska mångfalden om de hade fått stå kvar.

Mer att läsa