Gå till innehållet

Det finns ingen “massdöd” av älg i Sverige

På en internationell forskarträff vid SLU i Uppsala konstaterade de närvarande forskarna att människan står för över 90 procent av dödsfallen bland älgar genom jakt och trafikolyckor. Det är endast 2-5 procent av dödsfallen som orsaken inte kunnat fastställas.

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

I de områden där döda älgar hittats på sistone kan dödsfallen ha orsakats av parasiter, sjukdomar, obalans i stammens sammansättning eller brist på föda och tiamin. Det menar Göran Ericsson, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Uppsala.

– Någon massdöd av älgar har vi inte i Sverige, trots den senaste tidens larmrapporter. Däremot märker vi att älgen kan ha det svårt vid gränsen för sitt utbredningsområde. Där blir det problem med rovdjur, konkurrens, markanvändning och klimateffekter. En tidigare vår kan göra att kor och kalvar missar det bästa “matfönstret”, det vill säga en kort period när växterna har mycket högt näringsinnehåll och ännu inte är förvedade, säger Göran Ericsson till tidningen Land.

Källa: Land

Mer att läsa