Gå till innehållet

Den stora grävlingsjakten i Storbritannien “ineffektiv”

I fjol genomfördes en stor jakt på grävlingar i Storbritannien. 1771 individer dödades till en kostnad av nästan 80 miljoner kronor. Anledningen var att jakten skulle få stopp på tuberkulos-spridningen bland boskap som bland annat anses spridas via grävlingar.

Grävling. Foto: BadgerHero via Wikimedia

Grävling. Foto: BadgerHero via Wikimedia

Nu har en oberoende forskning kommit fram till att det sköts färre grävlingar än vad som bedömdes vara nödvändigt och upp till 18 procent av djuren tog längre än fem minuter innan de dog.

– Det är otvetydligt att jakten inte var effektiv och att den inte uppfyllde kraven på att vara human. Jag hoppas att det här leder till att Secretary of State fokuserar på andra sätt att utrota tuberkulos i boskap. Våra farhågor har besannats. Det har kostat en förmögenhet och har troligen inte gjort någonting alls för att kontrollera sjukdomen, säger professor Rosie Woodroffe, som forskar på Zoological Society i London.

Det finns till och med en risk att de smittade grävlingarna nu skrämts iväg till nya områden av jakten och därmed riskerar att sprida smittan ytterligare.

Tuberkulos hos boskap är ett stort problem i Storbritannien. 30 000 smittade nötkreatur dödades under de första 11 månaderna av 2013 och enligt chefen för National Farmers Union (en nationell lantbruksorganisation), Andy Robertson, har grävlingar en nyckelroll när det gäller att sprida tuberkulos.

Department for Environment, Food and Rural Affairs räknar med att fortsätta jakten framöver och att då dra lärdom av misstagen under “pilotåret” 2013.

Källa: BBC Nature

Mer att läsa