Gå till innehållet

Den positiva trenden för ekologiska produkter har vänt

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

Trots att det kommer allt fler studier som visar att ekologisk matproduktion är bättre för den biologiska mångfalden än oekologisk (konventionell) matproduktion har försäljningen av ekologiska produkter minskat den senaste tiden.

Hushållens inköp av ekologiska livsmedel har gått stadigt uppåt under lång tid, men efter rekordåret 2020 vände utvecklingen. 2020 köptes ekologiska varor för 20,3 miljarder, vilket motsvarade 7,4 procent av den totala matförsäljningen. 2021 uppgick den ekologiska försäljningen 19,3 miljarder (6,8 procent) och prognosen för 2022 är enligt Ekologiska lantbrukarna en fortsatt svag minskning.

Priset på livsmedel har ökat kraftigt i år jämfört med tidigare år och den ekologiska maten har i snitt blivit 12,4 procent dyrare under det tredje kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021, men den konventionella maten har blivit ännu dyrare – upp 16 procent, vilket gör att prisskillnaden mellan ekologisk och oekologisk mat minskar.

SVT Nyheter har intervjuat Coop Sveriges och Ica:s hållbarhetschefer och de nämner att ekologiska produkter fått ökad konkurrens från “andra hållbara produkter, som lokalodlat och vegetariskt”. För att stärka det ekologiska jordbruket föreslår de sänkt moms.

I WWF:s köttguiden är det i stort sett bara naturbeteskött, Krav-märkt kött och svenska ekologiska produkter som får grönt ljus när det gäller hänsyn för biologisk mångfald.

Källor: SVT och Jordbruksverket

Mer att läsa