Gå till innehållet

Den lilla öräven är räddad

Öräv. Foto: © National Parks Service

Öräv. Foto: © National Parks Service

Den lilla öräven, som är mindre än en huskatt, lever enbart på några öar i Kalifornien. Från 1994 till 1999 hade antalet minskat från över 1300 individer till knappt 200. Tack vare ett historiskt lyckat naturvårdsarbete anses öräven nu räddad.

Öräven levde tidigare relativt ohotad på öarna tillsammans med vithövdade havsörnar. Men i takt med att miljögiftet DDT slog ut havsörnarna började istället kungsörnar använda öarna som jaktmarker och tog då även örävar. Deras jakt på de små rävarna var så lyckad att rävarna hotades av utrotning.

2004 sattes öräven upp på listan över utrotningshotade arter och en bred handlingsplan sattes igång. Jägare minskade antalet får och vildsvin på öarna så att kungsörnarna skulle välja andra områden för att hitta byten. Det fångades även in örnar och flyttades till andra ställen i USA. Dessutom initierades flera uppfödningsprogram av örävar i fångenskap för att utöka populationen.

2006 fångades de sista kungsörnarna och då började havsörnarna ta över luften ovanför öarna igen. Effekten på örävarna blev omedelbar. De blev allt fler och i dagsläget finns det tusentals örävar på öarna. De har därmed kunnat strykas från listan över utrotningshotade djur redan innan återhämtningsplanen är helt färdigverkställd och nu vill U.S. Fish and Wildlife Service gå över till att enbart övervaka arten och därmed frigöra pengar som kan användas för att skydda och rädda andra arter.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.

Källor: Treehugger och KCET

Mer att läsa