Gå till innehållet

Den enorma plastön i Stilla Havet består till stor del av fiskeutrustning

Fisknät med abborre. Foto: Lauri Rantala from Espoo, Finland – European Perch, CC BY 2.0, Länk

Den så kallade Great Pacific Garbage Patch, en plastö i Stilla Havet som är 1,6 miljoner kvadratkilometer stor, består till 46 procent av gammal fiskeutrustning, enligt en studie som publicerats i Nature.

Den stora andelen fiskeutrustning kan jämföras med att plastöarna beräknas bestå av 8 procent mikroplaster (sett till vikten). Gamla fiskenät, så kallade spöknät, utgör inte bara en stor del av denna plastö, de fortsätter också att fånga fiskar i sina nät långt efter att de kastats eller tappats överbord.

Enligt studien är skräp från fisket, fiskodlingar och skeppsindustrin ansvarig för över 28 procent av all plast som hamnar i haven, baserat på data från strandstädningar. Forskarna anser att siffran kan vara ännu högre om hänsyn tas till skräp som hittas i havens plastöar.

Vad ska då göras åt dessa spöknät i haven? En studie från Indonesien visade att andra fiskare inte har några ekonomiska incitament för att plocka upp spökgarn – antingen för att laga dem och använda dem igen, eller för att få någon sorts ersättning för att de städar haven. Att införa någon sådan ersättning skulle kunna vara en lösning, åtminstone i Indonesien, enligt rapporten.

Även tydligare märkning av fisknät diskuteras som lösning så att upphittade spöknät kan spåras.

Källa: Nature

Mer att läsa