Gå till innehållet

Den biologiska mångfalden ökar på myrar

Sångsvanar. Foto: Gunilla Falk

Sångsvanar är en av arterna som numera kan hittas på myrarna i Älvdalen. Foto: Gunilla Falk

Fågellivet på myrar har klarat sig ganska bra de senaste 37 åren och den biologiska mångfalden har ökat. Det är slutsatsen när Länsstyrelsen i Dalarna har undersökt 13 myrar i Älvdalen sedan 1977 och framåt.

Alla arter som fanns på myrarna för 37 år sedan finns även där idag och dessutom har flera nya arter tillkommit, trots att myrarna i området hotas av klimatförändringar, utdikningar och igenväxning.

– Ett par arter har minskat rejält, däribland brushane, ängspiplärka och tofsvipa. Det var vanliga fåglar 1977. Andra arter har tillkommit eller ökat kraftigt i Dalarna, till exempel sångsvan, skrattmås och kanadagås. Så vi kan säga att den biologiska mångfalden har ökat något genom åren, säger Urban Gunnarson till Dalarnas Tidning.

Källa: Dalarnas Tidning

Mer att läsa