Gå till innehållet

Debattartikel mot ekologisk odling får kritik

Råg odling. Foto: Maths Nilsson

Rågodling. Foto: Maths Nilsson

Söndag den 16 november riktar fyra forskare i en debattartikel i SVD skarp kritik mot ekologisk odling och menar att “praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga”. Debattartikeln, som sammanfaller med att forskarna lanserar en ny bok om ämnet, har fått stor spridning i media, men också mött kritik från flera håll. 

Jordbruk. Foto: Johannes Rydström

Jordbruk. Foto: Johannes Rydström

De fyra forskarna har alla kopplingar till SLU och har tidigare framfört liknande åsikter både 2009 och 2005. De menar att varken miljön eller livsmedlen blir bättre med ekologisk odling och att ökad ekologisk odling “allvarligt försämrar livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt”. Ekologisk odling ger enligt forskarna bara ungefär hälften så mycket skördar som oekologiskt jordbruk och då skulle vi behöva utöka jordbruksarealen i Sverige med 1,7 miljoner hektar för att producera lika mycket livsmedel. Det skulle innebära ökad avskogning för att skapa åkermark och därmed mer koldioxid i atmosfären (eftersom skog binder koldioxid). Dessutom menar forskarna att det skulle bli svårt att försörja världens befolkning på enbart ekologiskt jordbruk.

I DN menar forskarna även att ekologiskt jordbruk är “precis samma sak” som homeopati och att “det är där rötterna till ekologisk odling finns”. En av forskarna menar också att deras kritiker bara diskuterar med hjälp av “känslor och existensiella saker”.

De fyra forskarna har tidigare kritiserats för att ha redovisat felaktigheter om fosforutsläppen i ekologiskt jordbruk och har även kallats “arroganta besserwissrar” i en stor internationell utvärdering (läs pdf av rapporten här). Även deras debattartikel, som är skriven i samband med att forskarna lanserar sin nya bok, har under dagen mötts av kritik från flera håll.

– Jag har debatterat med i dem i 25 år och haft samma diskussion hela tiden, det känns ansträngande, säger Maria Wivstad, föreståndare för SLU:s Centre for organic food and farming, till DN.

– I dag har jag mycket mer på fötterna vetenskapligt, på systemnivå, än tidigare. Enskilda fakta är inte fel. Spannmålsskördarna är högre konventionellt. Men sen om man ska bedöma hela produktionssystemet så måste man se hur det ser ut i sin helhet och inte ta ut en gröda. SLU tycker att det är väldigt olyckligt med en sådan polarisering. Med vissa kan man diskutera och ha ett utbyte, men just de här personerna har vi ingen bra dialog med, för det har varit väldigt svårt, säger Maria Wivstrand.

Inte heller Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl köper slutsatserna.

– Det grundläggande problemet är att forskarna bara ser en del av verkligheten och tror att vi kommer lösa problemen som är kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion inom ramen för dagens system. Vi använder 70 procent av den svenska åkermarken, globalt 50 procent, till foder till djuren vilket gör att vi måste minska konsumtionen av kött. Den biologiska mångfalden runt och i ett ekologisk fält är större, säger hon till TT.

Målet för Naturskyddsföreningen är att all odling i Sverige ska ställas om till ekologisk.

Helena Jonsson, som är förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF), tycker inte att forskare ska ställa ekologiskt och konventionell odling mot varandra.

– Man kan konstatera att när det gäller klimat, mat fri från gift och näringsbalans att det finns fördelar och nackdelar med både konventionell och ekologisk odling, säger hon.

Maria Wivstad på SLU påminner också om att köttätare även kan ha andra skäl att välja ekologiskt:
– Djuren får gå ut, de har större utrymme, sådana saker.

Läs mer:
Hur ska vi minska det enorma matsvinnet.
FN: Enorm skogskövling krävs till 2050.

Källor: SVD Opinion, DN och SVD

Mer att läsa