Gå till innehållet

De ställer upp i kyrkovalet för att prioritera naturen

Åsa Rehndell. Foto: Privat

I höstens kyrkoval i Svenska kyrkan ställer en ny nomineringsgrupp upp. De kallar sig Himmel och Jord och prioriterar skogs- och miljöfrågor.

Nomineringsgrupper kan jämföras med partier i de allmänna valen. Den nya nomineringsgruppen med naturfokus kallar sig för Himmel och Jord och en av de som valt att engagera sig är Åsa Rehndell. Hon är utbildad biolog och har bland annat arbetat på Länsstyrelsen med att skriva skötselplaner för skyddade områden.

Sedan ett antal år tillbaka jobbar hon med trädgårdar, samt med en hel del med praktisk naturvård på olika sätt.

– Just nu håller jag på att, med motorsåg, röja fram en stor igenväxt betesmark i norra Bohuslän. Förhoppningsvis ska den sedan åter bli en artrik betesmark med havsstrandängar – precis som det var för några årtionden sedan. Det är roligt att kunna koppla ihop de teoretiska kunskaperna med riktigt arbete i fält. Man får också en helt annat förståelse för olika naturliga skeenden och sammanhang, berättar hon.

Åsa har också en arbetshäst, en nordsvensk brukshäst, som bland annat hjälper till att dra fram stockar efter träfällningar. Foto: Åsa Rehndell

Varför har du engagerat dig i Himmel och Jord?
– Jag har länge varit frustrerad över att människans behandling av naturen är så människocentrerad och att resultatet av detta är en ständigt ökande ström av rödlistade och hotade arter. Vi människor är en del av skapelsen, Vi delar jorden med minst 10 miljoner andra arter, som alla har lika stor rätt som oss att vara här och leva, sett till sin art, goda liv. Vår moderna sätt att leva håller på att totalförstöra den biologiska mångfalden. Förutom att vi förstör för så många andra arter på jorden, tror jag också att vi biter oss själva i svansen eftersom vi förstör möjligheten för kommande generationer att leva goda liv. Vi som människor måste hitta tillbaka till ursprunget och förstå hur nära kopplade vi egentligen är till naturen. Vår överlevnad som art är faktiskt beroende av en rik biologisk mångfald.
Jag har engagerat mig i Himmel och Jord för att kunna vara med och styra beslutsfattningen i en, för naturen och människan, ny positiv riktning.

Hur tycker du att Svenska kyrkan jobbar med miljöfrågor i dagsläget?
– Jag tror att det inom kyrkan finns en väldigt stor vilja till att göra gott. Men jag tror också att det inom vissa frågor, till exempel vad gäller brukandet av skogen, finns en tradition av att “göra som vi alltid har gjort” och då väljer man tyvärr trakthyggesbruk framför kontinuitetsskogsbruk, trots att de flesta nog egentligen förstår att både skogen och livet självt mår bättre av att skogen brukas varsamt. Jag tror tyvärr att kunskapen om skogsbruk och dess effekter generellt är ganska låg, både inom kyrkan och hos allmänheten i stort. Jag tror därför att vi måste satsa en del på folkbildning inom detta. Där kan kyrkan ha en viktig roll!

Det har framkommit en del kritik på sistone mot Svenska kyrkans skogsbruk – hur ser du på det?
– Jag anser att kritiken stämmer. Men det är inte bara kyrkan som har fått kritik utan även andra bolag, med rätta. Då kyrkan är en av Sveriges största skogsägare borde kyrkan gå i bräschen för att värna den biologiska mångfalden och förändra skogsbruket. Att respektera och värna skapelsen borde verkligen ligga i kyrkans intresse.

Vad tror du om era chanser i höst?
– Jag tror att bollen om att ändra skogsbrukets metoder så sakta har börjat rulla. Jag tror och hoppas att Himmel och Jord kommer att vara ett riktigt bra alternativ för de som, liksom jag, inser att vi måste förändra både skogsbruket och vår syn på naturen. Dessutom är Himmel och Jord politiskt obundna, vilket jag tror att många kan uppleva som befriande, och det gör att det finns möjlighet att människor från hela den politiska skalan kan sluta upp bakom oss.

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och 16 år eller äldre kan rösta. Mer information om valet finns på Svenskakyrkan.se. Mer information om Himmel och Jord finns på deras Facebook-sida.

Mer att läsa