Gå till innehållet

De ska skapa Sveriges bästa stad för bin

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

Helsingborg ska bli Sveriges bi-vänligaste stad. Det är målet med projektet “Bee best” som leds av projektledaren och initiativtagaren Cecilia Liljedahl.

Projektet ska försöka få in fler bin i våra städer och drivs tillsammans med Ingrid Bondesson, biodlare sedan 30 år. Första steget är att sätta upp två bikupor i stan genom att erbjuda företag och institutioner att hyra bikupor i sommar. Bikuporna sköts tillsammans med erfarna biodlare och med sin flygradie på två kilometer kommer bina att pollinera stadens parker och grönområden.

– Det är viktiga för den biologiska mångfalden i staden. Bina ser till att blommor och växter kan föröka sig. Det är inte alla som vet att de pollinerar 75 procent av växterna. Utan bin blir det inte mycket till frukt och grönsaker i affären, säger Cecilia Liljedahl till Lokaltidningen Helsingborg.

Honungsbin kanske är de mest kända bina, men de är långt ifrån de enda. Deras vikt för den biologiska mångfalden kan också diskuteras, enligt Lina Herbertsson, doktorand i vildväxtpollinering på Lunds universitet.

– Honungsbiet är viktigt för människan. Det ger oss honung och biodling är en trevlig hobby som sysselsätter många människor. Dessutom kan honungsbin vara ett bra komplement för pollinering av vissa grödor. Men de kan aldrig ersätta mångfalden av pollinatörer. I Storbritannien har man sett att honungsbin både konkurrerar om mat och sprider sjukdomar till vilda humlor. Med den vetskapen är det ytterst tveksamt om honungsbin verkligen kan sägas vara viktiga för den biologiska mångfalden, förklarar hon.

Lina Herbertsson berättar vidare att honungsbiet bara är en av väldigt många biarter.

– I Sverige har vi mer än 300 olika arter och i hela världen finns det nästan 20 000 biarter. Förutom bin finns det flugor, skalbaggar,  myggor, fåglar, fjärilar och en massa andra djur som pollinerar blommor. Olika arter pollinerar olika grödor och olika vilda växter, och därför är det viktigt att bevara en mångfald av pollinatörer. Dessutom finns det växter som helst ska pollineras av flera olika arter av pollinatörer. Några exempel på det är kaffe, jordgubbar och pumpa.

Läs mer:
Bin skadas dramatiskt av vanligt insektsmedel.
Ny smart bikupa samlar in rekordsumma.
Så hjälper du bin med din trädgård.
Bidöden har nått Sverige.

Källa: Lokaltidningen Helsingborg

Mer att läsa