Gå till innehållet

De döda kråkfåglarna troligen förgiftade

Kaja. Foto: Erik Hansson

Kaja. Foto: Erik Hansson

Uppdaterat 2014-01-15: Statens Veterinärmedicinska Anstalt är klar med undersökningen och Henrik Uhlhorn sammanfattar den så här:
– Vi kunde efter lite arbete utesluta vägsaltförgiftning. Toxanalys utförd i USA hittade etylenglykol (kylarvätska) i en kaja från den ena gruppen fåglar från Lund men inte i de två fåglar som undersöktes från den andra Lundagruppen och från Torup. Toxscreeningen gav inte utslag för någon annan substans men även om toxscreeningen kan leta efter ett 100-tal substanser finns det flera ämnen som den inte kan hitta. Förgiftning är fortfarande den sannolika dödsorsaken men vi kommer inte längre i dagsläget.

Ursprunglig nyhet: Vi skrev i mitten av februari om mysteriet med de döda kråkfåglarna i Skåne. Nu är de mikroskopiska undersökningarna avklarade av de fåglar som skickades in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

– Vid den mikroskopiska undersökningen sågs en generell blodstockning i inre organ och akuta blödningar i enlighet med obduktionsfynden men inga tecken till inflammation förutom mycket lindriga, äldre, lokala inflammatoriska förändringar i lever och muskelmage hos en fågel, säger Henrik Uhlhorn som är biträdande statsveterinär på SVA. Det hittades inte heller några tecken på vävnadsskador med reservation framför allt för lever- och njurvävnad där akuta vävnadsskador inte kunde uteslutas på grund av organens nedbrytning efter döden och frysskador.

Det har även gjorts mikrobiologiska undersökningar för salmonella, aviär influensa (“fågelinfluensa”) och West Nile-feber, men alla dessa test var negativa.

Det här betyder alltså att de troligtvis inte dött av någon sjukdom eller virus och då anses förgiftning som en något mer trolig förklaring?
– Ja det är rätt, vi har inte hittat några tecken till att fåglarna avlidit till följd av en infektionssjukdom och därför är någon form av förgiftning en mer trolig förklaring, säger Henrik Uhlhorn. För närvarande pågår undersökning för att undersöka om förgiftning med vägsalt kan vara inblandat.

Vi återkommer när resultaten av nästa undersökning är klar. Läs mer om den mystiska kråkfågeldöden här.

Mer att läsa