Gå till innehållet

Därför sker många hajattacker nu och så minskas risken

I North Carolina har på endast tre veckor sju personer attackerats av hajar. Det är fler än det normalt sett sker på ett helt år. Risken att bli attackerad är fortfarande extremt liten, men det finns orsaker till att attackerna skett just nu och det finns enkla åtgärder för att minska risken ytterligare.

I år har sammanlagt elva personer attackerats av hajar utanför kusten längs staterna North och South Carolina och sju av attackerna har skett de senaste tre veckorna. Exakt vad det beror på är oklart, men George H. Burgess, hajforskningschef på Florida Museum of Natural History, menar att en bidragande orsak kan vara den stora torkan i området. Då minskar mängden färskvatten som når havet vilket leder till att havet blir saltare och att både fler fiskar och hajar attraheras till kusterna. Det varmare vädret är också en bidragande orsak eftersom det helt enkelt gör att fler människor befinner sig i havet. De olika faktorerna bildar just nu förutsättningar för att hajar och människor ska vistas i samma områden och därmed att även fler attacker ska ske.

Enligt George H. Burgess finns det fortfarande inte någon anledning att oroa sig – hajattacker är fortfarande extremt ovanliga och anledningen att de ökar i USA (från 29 stycken 2009 till 52 i fjol) beror framför allt på att i takt med att folk har det bättre ställt beger de sig också till stränder i större utsträckning. Ju fler människor i hajtäta områden – desto fler attacker.

Det finns dock saker att göra för att minska antalet attacker om du vistas vid stränder där det förekommer hajar:
• Simma inte i gryningen och skymningen – det är då hajar oftast födosöker.
• Håll ihop – hajar attackerar helst isolerade byten.
• Simma inte under och efter stormar – dålig sikt i vattnet kan förvirra hajar och orsaka att de misstar människor för byten.
• Simma inte nära sälar, fiskar eller andra byten som hajar gillar.
• Simma inte med öppna sår – hajar lockas till blod. Det gäller även kvinnor som har mens.
• Ha inte smycken på dig när du badar – hajar är nyfikna på saker som blänker.

Dessa åtgärder kan alltså minska den minimala risken ytterligare. Den här listan ska inte tolkas som att risken för hajattacker är “stor” bara för att en person badar med smycken i gryningen.

Det riktigt stora hajhotet är att en stor del av världens hajar hotas av utrotning och att antalet rovfiskar minskat med två tredjedelar sedan 1900-talet.

Läs mer:
Fler artiklar om hajar på Natursidan.se.

Källor: CNN, Huffington Post och Florida Museum of Natural History

Läs mer

Mer att läsa