Gå till innehållet

Därför klarar världens tåligaste varelse nedfrysning, vakuum, uttorkning och kraftig strålning

Trögdjuret . Foto: By Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012) - Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012) Comparative proteome analysis of Milnesium tardigradum in early embryonic state versus adults in active and anhydrobiotic state. PLoS ONE 7(9): e45682. doi:10.1371/journal.pone.0045682, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22716809

Trögdjuren kallas ibland björndjur eftersom de ser ut som mikroskopiska björnar. Foto: Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al, CC BY 2.5.

Trögkrypare, eller björndjur, brukar kallas världens tåligaste varelse. Nu har japanska forskare kommit fram till hur de knappt millimeterstora djuren klarar vakuum, nedfrysning till nära den absoluta nollpunkten och kraftig strålning.

Den japanska studien, ledd av genetikern Takekazu Kunieda vid Tokyo Universitet, visar hur trögkryparen Ramazzottius variornatus, utvecklat unika metoder för att klara av stressande situationer. De har bland annat ett protein som skyddar deras DNA från strålningsskador. Denna egenskap kunde forskarna visa fungerar även i mänskliga celler.

Forskarna kunde också visa att trögkryparnas genuppsättning innehåller betydligt fler antioxidanter jämfört med andra djur och att de även har en DNA-reparerande gen. På så sätt klarar djuren extrem uttorkning och att reparera sitt skadade DNA.

Trögkryparna anses ha utvecklats för ungefär 600 miljoner år sedan och är tåligare än något annat levande på planeten. De klarar nedfrysning, total uttorkning, strålning och vakuum. På grund av dessa otroliga egenskaper forskas det mycket på trögkryparna och tidigare i år lyckades forskare återuppliva en trögkrypare som legat nedfrusen i över 30 år.

Även om det är viktiga upptäckter och intressant att en del av trögdjurets egenskaper kan överföras på mänskliga celler så kommer det dröja länge innan vi människor eventuellt kan få ta del av trögkryparnas otroliga förmåga att överleva.

Källor: Nature och Gizmodo

Mer att läsa