Gå till innehållet

Därför har efterfrågan på hajfenor minskat kraftigt i Kina

Att traditioner kan brytas och att kineser bryr sig om naturen har nyligen bevisats när försäljningen av hajfenssoppa minskat med 50 till 70 procent i Kina de senaste två åren. Det menar både den kinesiska regeringen och föreningen WildAid som jobbar med att öka medvetenheten hos kineser om vad det de kallar “fiskvingesoppa” egentligen innehåller.

Hajfenssoppa. Foto: Chee Hong via Wikimedia Commons

Hajfenssoppa. Foto: Chee Hong via Wikimedia Commons

En undersökning från 2005-2006 visade att 80 procent av kineserna inte visste att “fiskvingesoppa” innehöll hajfenor. Året efter gjorde WildAid en reklamfilm med den kände NBA-stjärnan Yao Ming, som berättade hur soppan gjordes och hur det ledde till att flera hajarter höll på att utrotas.

Reklamfilmen fick den framgångsrika affärsmannen Jim Zhang så engagerad att han började jobba heltid med miljöfrågor. Han lyckades övertala medlemmar i det kinesiska parlamentet att skriva under ett förslag om att förbjuda hajfensimporten helt. Förslaget gick inte igenom, men 2012 beslöt den kinesiska regeringen att förbjuda hajfenssoppa på officiella banketter inom tre år, en åtgärd som har stor betydelse när regeringsanställda står för 60-70 procent av hajfenskonsumtionen i Kina.

I år har regeringen dessutom skickat ut instruktioner till sina ämbetsmän runt om i landet att inte servera överdådiga banketter som innehåller hotade djur. Media har dessutom rapporterat om restauranger som serverade falska hajfenor och att många soppor som testats innehöll farligt höga nivåer av kadmium och metylkvicksilver.

Dessa kombinerade åtgärder tros vara orsaken till den kraftiga minskningen av efterfrågan på hajfenssoppa.

Handeln med utrotningshotade djur till Kina är fortfarande en enorm industri och den är inte bara ett stort hot mot hajar och elefanter. Eftersom handeln utförs av kriminella nätverk finansierar den också både global och lokal kriminell verksamhet.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.

Källa: Boston Globe

Mer att läsa