Gå till innehållet

Därför flyger lövsångare i södra och norra Sverige till olika platser under vintern

Lövsångare. Foto: Erik Hansson

Som vi berättat om tidigare här på Natursidan ärver många fåglar information om vart de ska flytta under vintern. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att lövsångare har olika “flyttgener” beroende på var de häckar under sommaren.

Lövsångare som häckar på olika håll i Norden har olika resmål under vintern. De om häckar i södra Sverige flyger till Västafrika. Från norra Sverige, Finland och Baltikum går färden för lövsångarna istället till södra eller östra Afrika. Det beror sannolikt på skillnader i över 200 av generna i lövsångarens arvsmassa, enligt en ny undersökning som letts av biologer vid naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

LÄS ÄVEN: • Följ med på en näktergals fascinerande första år i livet

– Av dessa drygt 200 gener är det flera som kan tänkas vara viktiga för fysiologiska anpassningar till flyttning och andra som i dagsläget har en bristfällig eller okänd funktion, säger Max Lundberg, forskare vid biologiska institutionen i Lund.

Att fåglar flyttar baserat på nedärvd information i generna är känt sedan tidigare, men tidigare har det, enligt Lunds universitet, varit “nästan helt okänt vilka specifika förändringar i arvsmassan som ligger till grund för vart fåglar, i det här fallet lövsångare, migrerar”.

LÄS ÄVEN: • Fantastisk tid att vara flyttfågelforskare

– Våra resultat utgör ett viktigt tillskott till förståelsen av flyttningens genetik och kommer att vägleda framtida studier i ämnet, säger Staffan Bensch, professor vid biologiska institutionen i Lund.

Källa: Lunds universitet och Evolution Letters

Mer att läsa