Gå till innehållet

Därför börjar lodjursjakten idag

Lodjur. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Idag börjar årets lodjursjakt. Då ska maximalt 100 av de ungefär 1400-1900 lodjur som finns i landet skjutas. Jakten sker, enligt Gunnar Glöersen på Svenska Jägareförbundet, oftast genom att jaktlagen följer eller släpper sina hundar i färska lodjursspår varpå lodjuret skräms fram och antingen skjuts av så kallade passkyttar eller skjuts i de träd som de tagit sin tillflykt i när de skräms upp av jagande hundar.

Den här jakten genomförs, enligt Svenska Jägareförbundet, eftersom lodjuren dödar så många rådjur och renar. I snitt tar ett lodjur en ren eller rådjur i veckan vilket innebär att lodjuren sammanlagt tar drygt 75 000 djur om året. Dessutom dödade lodjur under 2011 186 tamdjur enligt Viltskadecenter. I den statistiken ingår framför allt får (109 st), men även katter, dovhjortar och “fjäderfän”.
Att lodjuren tar boskap som hålls av människan, som ren och får, leder till ersättningskrav från djurägarna och kan bli dyrt för staten. Men i studien “Predation på ren från lodjur och järv” av Henrik Andrén på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tas flera olika studier om lodjurs matvanor upp. Det visar sig att lodjur inte har vår tamboskap högst på önskelistan och Henrik Andréns slutsats lyder “lodjur tycks alltså föredra rådjur framför ren och får om det finns rådjur i området”. Om katten själv får välja blir det alltså rådjur till middag.

Gunnar Glöersen på Svenska Jägareförbundet ska själv ut och jaga lodjur idag och tycker att årets tilldelning på 100 lodjur är för liten. Enligt honom är lodjuren en av huvudorsakerna till att rådjuren minskat och som en följd av det har även lodjuren börjat minska.
– I Värmland där jag bor har rådjuret minskat kraftigt sedan 90-talet. Då kunde vi skjuta 17 000 rådjur på ett år. Nu är den summan nere i 2000. På senare år har lodjursstammen i Värmland halverats.

Rådjuren minskar, men varför? Foto: Erik Hansson

Rådjuren minskar, men varför? Foto: Erik Hansson

Att få något entydigt svar på varför rådjursstammen minskat så kraftigt sedan slutet av 90-talet är inte lätt. Anledningar som nämns är att räven ökat kraftigt efter att den återhämtat sig från rävskabben. Rävar anses vara den vanligaste dödsorsaken bland rådsjurskid. Samtidigt har också rådjuren fått ökad konkurrens från vildsvin och dovhjort, lodjuren har under samma tid gått från 200 till minst 1400 individer, vargbeståndet har ökat, jägarförbundet har fått något fler medlemmar och vi har haft många stränga vintrar de senaste åren. Troligen är svaret en blandning av de här alternativen.

Tom Arnbom, som är talesperson i rovdjursfrågor på Världsnaturfonden (WWF), är skeptisk till uppgifterna från Svenska Jägareförbundet om att rådjursstammen minskat med så mycket som 80 procent i vissa områden.
– Jag tror inte riktigt på de siffrorna. Det finns inte någon bra statistik över landets rådjur, men samtidigt som de sägs minska så har trafikolyckorna med rådjur ökat. Det går inte ihop. Rådjuren kan ha minskat, men inte så mycket och det är snarare hårda vintrar än lodjur som ligger bakom minskningen.

Som vanligt när det gäller jakt finns det minst två sidor med olika syn på problematiken. Svenska Jägareförbundet anser att “syftet med jakten är att reglera lodjurstammen på en nivå som gör att den överlever långsiktigt, utan att den blir så stor att den äventyrar andra intressen” och förbundet vill skjuta fler lodjur än vad Naturvårdsverket beslutat om. Svenska Rovdjursföreningen anser däremot att det finns för få lodjur i Mellansverige för att de ska få jagas. Föreningen menar också att tjuvjakten är omfattande och att 100 lodjur om året skjuts illegalt.

Tom Arnbom på WWF berättar att de inte är emot lodjursjakten. Inställningen grundar sig framför allt på att lodjuren dödar tiotusentals renar varje år. Däremot finns det två problem med jakten enligt WWF: den är förlagd vid fel tid och den är inriktad på fel områden.
– Vi har ingenting emot att man minskar lodjursstammen i renskötselområden, men för oss är det viktigt att lodjuren sprider sig längre söderut och den utvecklingen går trögt. Vi anser att det skulle vara bättre med treåriga jaktkvoter tillsammans med bra inventeringar så att det går att stämma av hur stor stammen är. Dessutom ställde vi 2011 frågan till regeringen om hur de kan tillåta att jakten på lodjur sker under parningstid trots att det är förbjudet enligt Artskyddsförordningen. Vi har fortfarande inte fått något svar.

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Tom Arnbom är också starkt kritisk till att det i höstas skedde en skyddsjakt på lodjur som enligt honom hade som mål att decimera stammen. Denna jakt skedde när lodjurens ungar är så små att de inte klarar sig själv.

Men när ska man jaga lodjur om det är olämpligt både under hösten och nu i mars?
– Ja det är hopplöst att få ihop. Det finns ingen riktigt bra tid, men kanske något tidigare på året. Det behövs snö för att jakten ska lyckas.

Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet, håller med Tom Arnbom om att jakten är lagd vid fel tid.
– Jakttiden är problematisk utifrån ett EU-direktiv och vi är överens med WWF om att det är olämpligt att ha lodjursjakten i mars eftersom det är så dåliga spårförhålllande då. Den 1 februari skulle vara ett bättre startdatum.

Vad anges för anledning till att jakten inte flyttas?
– Det finns inga hinder, men vi har inte fått höra några motiveringar, fortsätter Gunnar Glöersen.

Föreningarna är alltså överens om att det behövs jakt på lodjur och de är också ense om att lodjuret skulle behöva sprida sig längre söderut. Att så inte sker tror Gunnar Glöersen beror på flera orsaker.
– Det kan röra sig om tjuvjakt eftersom många är irriterade över en politik som bara kastar smulor till jägare. Men det är också mer trafik söderut och större sannolikhet att de ska drabbas av en elakartad skabb.

Varför är acceptansen mot lodjur hög bland jägare även där den är vanlig och därmed tar många rådjur?
– Det är ingen jägare som vill utrota lodjuret. Jag kan berätta att på 70-talet var jakten på lodjur betydligt friare men jägare vill inte jaga dem. Det fanns för få. Nu när lodjuren blivit så många fler är det plötsligt större restriktioner med jakten. De här politiska besluten gör folk irriterade.

Hur stor lodjursstam kan Svenska Jägareförbundet acceptera?
– Eftersom lodjuren tar 35 000 renar årligen så behöver de minska. Vi tycker att 700-1000 lodjur bör räcka och
eftersom Riksdagen har satt som mål att det ska finnas 400 lodjur inom renskötselområdet så får resten spridas över landet. Gärna även längre söderut.

Lite förenklat kan man alltså säga att flera miljöorganisationerna anser att jakt på lodjur kan motiveras av att de ger sig på tamboskap medan Svenska Jägareförbundet tycker att de ska jagas både för att de tar tamboskap och för att de dödar så många rådjur. Skjutas ska de i alla fall och idag börjar jakten på Europas största kattdjur.

Mer att läsa