Gå till innehållet

Danska jägare vill förbjuda bly i ammunition

Bly

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

“Goda nyheter för Danmarks rovfåglar”, skriver Danmarks Ornitologiska Förening när landets jägare meddelat att de stöder utfasning av bly i gevärsammunition. Rovfåglar löper nämligen stor risk att bli blyförgiftade när de äter kadaver eller rester från jakt med blykulor.

Nu är bly i ammunition på väg bort från dansk natur eftersom ornitologer, forskare och jägare är överens om tungmetallernas miljöfarliga effekter. Frågan aktualiserades i Danmark i somras när en blyförgiftad kungsörn hittades i naturen. Den kunde räddas efter flera veckors avgiftning och vård och har nu släppts fri.

– Danmark var ett föregångsland när blyhagel förbjöds 1996. Nu bör det även bli ett förbud mot bly i gevärsammunition. Både för rovfåglar, rovdjur och människors skull, som riskerar att bli förgiftade av blyfragment från patronerna. Vi har nu flera effektiva alternativ för bly i gevärspatroner. Den mest miljömässiga lösningen är att fasa ut blyet helt så att vi kan ta bort detta gift från naturen, säger Niels Kanstrup, seniorforskare vid Institutionen för biovetenskap, Aarhus universitet och grundare av den danska jaktakademin.

Danmarks Jægerforbund (DJ) har nu gått ut med ett stöd för förbudet mot blypatroner.

Även i Sverige är motståndet mot blyammunition kompakt bland naturföreningarna, men här är det fortfarande tillåtet. BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF anser att Sverige i likhet med Danmark och Nederländerna inför ett totalt förbud mot användning av bly i samband med jakt.

– En orsak till vår absoluta inställning är att många djur, inte minst fåglar, skadeskjuts och sedan (av)lider av blyförgiftning. En annan anledning är att en ansenlig mängd djur, eller delar av djur, som fällts med blyammunition lämnas kvar i naturen och sedermera blir uppätna av andra djur och fåglar, med blyförgiftning som följd. Vidare är hönsfåglar och andra landlevande fåglar utsatta genom direkt intag av blyhagel. Bly utgör också hälsorisker för människor när det frigörs i vatten. Verksamheter som bidrar till att gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus för bly riskerar att överskridas får inte tillåtas, skrev föreningarna i ett gemensamt brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog 2017.

Läs även:
Naturföreningar i Sverige och Norge: Förbjud blyammunition
Krönika: Nu måste bly förbjudas i jaktammunition
Blyammunition slår hårt mot kungsörnar
Förbud mot blyammunition räddar kondor
Fem gånger så höga blynivåer i fåglar 17 år efter blygruva lades ner

Källa: Dansk Ornitologisk Förening

Mer att läsa