Gå till innehållet

Danska arter är allt mer hotade

Rosenfinken är en av arterna som det går allt sämre för i Danmark. Foto: Niclas Ahlberg

Danmark har fått en ny rödlista över hotade arter. Förändringen sedan senaste den förra listan 2010, är tydlig: Danmarks arter blir allt mer hotade.

I rödlistor värderas arter i olika kategorier. De som ser ut att klara sig bra anges som “livskraftiga” medan mer eller mindre hotade arter klassas som “sårbara” eller “akut hotade”. Av de 10 683 arterna som undersökts i Danmark har exempelvis 386 försvunnit från den danska naturen, 376 är akut hotade och 663 är starkt hotade.

För 2,5 procent av arterna har det gått bättre sedan den förra rödlistan publicerades 2010. Det går bland annat bra för landets trollsländor. För 15 procent av arterna går utvecklingen åt fel håll och bland dessa finns många fåglar, kärlväxter, blomflugor och vivlar. En stor del av de hotade arterna hittas i skogar och gräsmarker.

Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor. För 1 638 av Danmarks arter anses det inte finnas tillräckligt med data för att kunna bedöma om de är hotade eller livskraftiga. Dessutom vet experterna vid Aarhus universitet inte vilken utveckling som över 70 procent av arterna har.

Jesper Erenskjold Moeslund, forskare vid Nationalt Center for Miljø og Energi vid Aarhus universitet berättar för Berlingske att många arter förlorat livsmiljöer, speciellt de som har särskilda krav. Lösningen för att vända den negativa trenden är att skydda mer natur.

Läs även:
Dyster rapport om hotade arter väcker visst hopp
• Finlands natur utarmas – skogsbruket det största hotet
Uppdaterad rödlista – 13 procent av fågelarterna globalt hotade
• IUCN: Massutrotningen av arter är mer omfattande än vi trott

Källa: Aarhus universitet och Berlingske

Mer att läsa